Stockholms universitet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
Information-ikonen

Stockholms universitet öppnar lokalerna stegvis

Från höstterminens start återgår universitetet till campusförlagd undervisning i den mån det är möjligt utifrån myndigheternas rekommendationer. Institutionerna ansvarar för detaljplaneringen kring öppningen av sina respektive lokaler.

Edana Lord i laboratoriet för forntida DNA vid Centrum för paleogenetik. Foto: Marianne Dehasque

Klimatförändringar trolig orsak till den ullhåriga noshörningens utdöende

Utdöendet av förhistoriska djurarter vid slutet av den senaste istiden har ofta tillskrivits människans påverkan. Men ny genforskning visar att den ullhåriga noshörningens utdöende kan ha haft andra orsaker.

Foto: Gustaf Hugelius

Tinande permafrost har stor klimatpåverkan

Tinande permafrost i Arktis kan få enorm klimatpåverkan. Det visar en ny studie av hur kol och kväve frigörs ur arktiska torvmarker.

Information-ikonen

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden, frågor och svar, och nyheter om forskning och annat relaterat till coronaviruset.