Stockholms universitet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
Tecophilaea cyanocrocus_Richard Wilford

Hundratals växtarter har redan utrotats

Nästan 600 växter har utplånats från planeten de senaste 250 åren visar en ny studie. Detta är dubbelt så många som fåglar, däggdjur och groddjur tillsammans.

Forskare om projektet Hjärnvägar i förskolan.

Forskning kring förskolan i fokus på stor konferens

Under två dagar genomfördes 25 föreläsningar och 19 utställningar. Förskolesummit är konferensen som samlar forskare och förskolans pedagoger i en gemensam strävan efter en verksamhet som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Ylva Sandberg porträttbild.

Konferenstolk i EU-parlamentet

Ylva Sandberg lever sin dröm. Hon har utbildat sig till konferenstolk på Tolk- och översättarinstitutet vid universitetet och jobbar i dag som frilansande översättare och tolk, bland annat i EU-parlamentet.

Presidents Ole Petter Ottersen, Astrid Söderbergh Widding and Sigbritt Karlsson.

Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet bildar universitetsallians

En universitetsallians av internationell modell ska etableras mellan Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet. Den 27 maj undertecknades överenskommelsen.