Stockholms universitet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
Mikrofon

Hur mår Östersjön egentligen, och spelar det någon roll?

Närmare 400 Östersjöforskare intar nästa vecka Aula Magna för att dela kunskap om Östersjön och staka ut en riktning för framtiden.

Manlig student som ler Foto: Viktor Gårdsäter

Över 24 000 antagna till Stockholms universitet efter andra urvalet

Stockholms universitet fortsätter att vara ett av landets mest attraktiva lärosäten. Likt förra året har drygt 24 000 sökande antagits till kurser och program i höst.

Kartor över korrelationen under 1900-talet av 10-årsmedelvärden

Sommarhetta och torka i Europa under tolv århundraden

De nutida trenderna i sommartorka faller hittills inte utanför ramen för de senaste tolv århundradenas naturliga variationer. Det visar en ny artikel som studerat sambandet mellan sommartemperatur och torka runt om i Europa.

Frescati. Photo: Eva Dalin

Öppettider i sommar för Stockholms universitet

Huvuddelen av universitetets verksamhet ligger i området som sträcker sig från Sveaplan i söder till Bergianska botaniska trädgården i norr.