Stockholms universitet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
Francesca Rosignoli Foto: Medieproduktion/SU

Kan klimatflyktingar inkluderas i flyktingkonventionen?

Genom att använda begreppet klimaträttvisa undersöker Francesca Rosignoli möjligheterna att inkludera klimatflyktingen i FN:s flyktingkonvention.

Foto: Love Dalén

Frusen fågel var 46 000 år gammal berglärka

Forskare har kartlagt delar av arvsmassan hos en välbevarad berglärka från Sibirien. Resultaten kan bidra till att förklara hur underarter utvecklas men även hur mammutstäppen omvandlades.

Laboratorium Centrum för paleogenetik

Gamla gener i nytt centrum

Mammutar, människor eller mikrober. Nya Centrum för paleogenetik samlar forskare som undersöker hårt nedbrutet DNA.

Tonåringar sitter i en trappa, bara benen syns. Foto: Gaelle Marcel/Unsplash

Tonåringar i växelvis boende mår lite sämre om bara en förälder bor med ny partner

Tonåringar som bor växelvis mår ungefär lika bra som jämnåriga i familjer där föräldrarna bor tillsammans – men inte i alla familjer.