Stockholms universitet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
Information-ikonen

Stockholms universitet öppnar lokalerna stegvis

Från höstterminens start återgår universitetet till campusförlagd undervisning i den mån det är möjligt utifrån myndigheternas rekommendationer. Institutionerna ansvarar för detaljplaneringen kring öppningen av sina respektive lokaler.

Studenter

Över 26 000 antagna till höstens studier

Nu är det andra urvalet klart. Över 26 000 personer är antagna till studier vid Stockholms universitet i höst. Det är en ökning med drygt 10 procent jämfört med förra året.

Foto: Erik Flyg

Academic Pride flaggar för digital festival

Årets Stockholm Pride livesänds digitalt under namnet Stockholm Pride Summer Stream. Som vanligt deltar flera av Stockholms lärosäten under parollen Academic Pride.

Information-ikonen

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden, frågor och svar, och nyheter om forskning och annat relaterat till coronaviruset.