Stockholms universitet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
Gia Destouni Foto: Rickard Kihlström

Gia Destouni säkrar framtidens vattenkvalitet genom samverkan

Gia Destouni, professor i hydrologi, utvecklar i samverkan med olika delar av samhället, automatiska och molnbaserade mät- och varningssystem, för att säkra bra vattenkvalitet i världens städer.

Thor Norström porträttbild

Alkoholrelaterad dödlighet drabbar lågutbildade mest

När alkoholkonsumtionen i samhället ökar blir de alkoholrelaterade dödsfallen fler. Ökningen drabbar personer med lägre utbildningsnivå extra hårt. 

Baltic Waters 2030

Ny stor Östersjöstiftelse grundas

Stiftelsen BalticWaters2030 kommer att genomföra miljöprojekt som bygger på tillämpad forskning, och som bidrar till en friskare Östersjö.

Information-ikonen

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden, frågor och svar, och nyheter om forskning och annat relaterat till coronaviruset.