Stockholms universitet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
Information-ikonen

Stockholms universitet öppnar lokalerna stegvis

Från höstterminens start återgår universitetet till campusförlagd undervisning i den mån det är möjligt utifrån myndigheternas rekommendationer. Institutionerna ansvarar för detaljplaneringen kring öppningen av sina respektive lokaler.

Foto: Gustaf Hugelius

Tinande permafrost har stor klimatpåverkan

Tinande permafrost i Arktis kan få enorm klimatpåverkan. Det visar en ny studie av hur kol och kväve frigörs ur arktiska torvmarker.

Christian Broberger. Foto: Mika Neitz Pettersson

Oväntade skillnader mellan råttor och möss ger nya insikter om manligt föräldraskap

Genom att ta fasta på en oväntad artskillnad mellan råttor och möss har forskare kartlagt ett system i hjärnan som styr hur hanarna bland dessa djur beter sig när de får ungar.

Information-ikonen

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden, frågor och svar, och nyheter om forskning och annat relaterat till coronaviruset.