Stockholms universitet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
Batterifilm

Syrgas ger nytt liv till gamla batterier

Med hjälp av enkel teknik för att tillsätta syrgas till ett batteri har forskare vid Stockholms universitet utvecklat en metod för att flerdubbla batteriers livslängd.

Gia Destouni Foto: Rickard Kihlström

Gia Destouni säkrar framtidens vattenkvalitet genom samverkan

Gia Destouni, professor i hydrologi, utvecklar i samverkan med olika delar av samhället, automatiska och molnbaserade mät- och varningssystem, för att säkra bra vattenkvalitet i världens städer.

Baltic Waters 2030

Ny stor Östersjöstiftelse grundas

Stiftelsen BalticWaters2030 kommer att genomföra miljöprojekt som bygger på tillämpad forskning, och som bidrar till en friskare Östersjö.

Information-ikonen

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden, frågor och svar, och nyheter om forskning och annat relaterat till coronaviruset.