Strukturen hos den del av PMP1 som ”känner igen” malariamyggan. Illustration: Geoffrey Masuyer/SU
Det nyupptäckta nervgiftet som är speciellt inriktat på malariamyggor. Strukturen hos den del av PMP1 som ”känner igen” malariamyggan. Illustration: Geoffrey Masuyer/Stockholms universitet.
 

Botox (botulinumneurotoxiner) och giftet som orsakar stelkramp tillhör samma familj och är bland de giftigaste substanser som hittills upptäckts. Tidigare har man trott att de uteslutande är giftiga för ryggradsdjur som människor, möss och fåglar. Men nu har forskare hittat ett gift som angriper malariamyggor.

– Vi har upptäckt ett nervgift, PMP1, som är selektivt inriktat mot malariamyggor. Den här toxinfamiljen har alltså ett mycket bredare värdspektrum än man tidigare trott, säger Pål Stenmark, Stockholms universitet samt Lunds universitet. Han leder forskargruppen vid Stockholms och Lunds universitet som i samarbete med Sarjeet Gills forskargrupp vid University of California har upptäckt det nya nervgiftet.

Nervgift från mangroveträsk och regnskog

Pål Stenmark. Foto: Jonas Lorenzson.
Pål Stenmark. Foto: Jonas Lorenzson.

– PMP1 gör det möjligt att minska utbredningen av malaria på ett nytt och miljövänligt sätt. Eftersom de här gifterna är proteiner så lämnar de inga onaturliga rester efter sig när de bryts ned. Kanske kan vi nu också designa biologiska insektsmedel riktade specifikt mot utvalda skadeinsekter, säger Pål Stenmark.

I dag är insektsgift och myggnät behandlade med insektsmedel det huvudsakliga sättet att bekämpa spridningen av malaria, men nya metoder för att bekämpa malariamyggor måste hela tiden utvecklas eftersom myggorna med tiden blir resistenta mot alla gifter.

– Vi hittade PMP1 i bakterier från två hotade miljöer: mangroveträsk i Malaysia och regnskogsmark i Brasilien. Det visar hur viktigt det är att skydda dessa guldgruvor av biologisk mångfald, säger Pål Stenmark.

Artikeln

”A neurotoxin that specifically targets Anopheles mosquitoes” är publicerad i tidskriften Nature Communications.

Malaria

Malaria är en av världens vanligaste och mest allvarliga sjukdomar och orsakas av encelliga parasiter som sprids med vissa myggor. Varje år dör omkring en halv miljon människor av sjukdomen, de flesta är barn i Afrika. 200 miljoner människor har malaria.
Källa: Världshälsoorganisationen (WHO)