Mårten Schultz professor i civilrätt
Mårten Schultz professor i civilrätt Foto: Stockholms universitet

 

–  För bara några månader sedan skulle det ha framstått som helt osannolikt, säger Mårten Schultz, professor i civilrätt.

Regeringen begränsad makt

Till skillnad från i många andra länder ger inte den svenska grundlagen regeringen någon möjlighet att införa undantagstillstånd i kriser. Regeringen har inte heller någon laglig möjlighet att bestämma om frihetsinskränkningar som karantän, tvingande hälsokontroller, isolering eller avspärrning. Sådana åtgärder beslutas antingen av Folkhälsomyndigheten eller av smittskyddsläkare.

Tradition av myndighetsmakt

Den svenska makten ligger i många beslut just på myndigheter istället för på regering, stadsminister eller statschef. Regeringen kan be om att få mandat att fatta ett beslut, men då krävs det ett riksdagsbeslut.
–  Det har med vår konstitutionella tradition att göra och gör oss ibland mindre snabbrörliga än andra länder i kriser, säger Mårten Schultz.

Ordningslagstiftningen möjlighet

Det finns emellertid andra regler som ger regeringen stora befogenheter. Mötesfriheten kan till exempel inskränkas genom ordningslagstiftningen om det är nödvändigt för att motverka en epidemi. Här är det regeringen som har makten att fatta beslut om sådana begränsningar. Förslaget från Folkhälsomyndigheten om en begränsning i mötesfriheten vilar i det här fallet på smittskyddsöverväganden, men tar även ekonomiska och andra faktorer i beaktande.
–  Det hade i det här fallet varit svårt för regeringen att göra något annat än att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation att inskränka mötesfriheten, eftersom argumenten är så välgrundade, säger Mårten Schultz.

Viktig balansgång

Men som professor i civilrätt är det Mårten Schultz roll att i kristider hålla ögonen på hur Sveriges olika maktnivåer står pall för situationen, så att inte grundlagsskyddade rättigheter som mötesfriheten inskränks på ett obefogat sätt.
–  Coronaviruset är en unik händelse – men grundlagen har skrivits för att kunna hantera unika händelser. Den har inte skrivits för att släppa all offentlig makt i regeringens knä i en pandemi, säger Mårten Schultz.