Vid vår avdelning bedrivs undervisning och forskning i centralasiatisk kulturhistoria och nutidspolitik. Vi ger också kurser om sociolingvistiska förhållanden och enskilda språk. Förutom terminskurserna finns sommarkurser för en snabb introduktion till studiet av Centralasien.

Centralasien är ett territorium nästan lika stort som Europa, eller 8-10 miljoner kvadratkilometer – från Kaspiska havet, den iranska högplatån och Afghanistan i väster till Sinkiang, Tibet och Mongoliet i öster. Alltsedan östblockets sammanbrott och i synnerhet den av USA inledda kampen mot global terrorism är Centralasien en av världens mest uppmärksammade regioner politiskt sett. Samtidigt utgör området en ny ekonomisk tillväxtmarknad som tilldrar sig allt större internationellt intresse; rika naturtillgångar och lönsamma arbets- och konsumentmarknader lockar företag från jordens alla hörn.

Ämnet Centralasienstudier har därför stor relevans för diplomater, affärsmän och andra yrkesgrupper som arbetar med internationella frågor. Akademiskt sett är Centralasien med den omfattande samhällsomvandling som nu äger rum i hela regionen ett attraktivt forskningsfält för statsvetare, språkvetare med inriktning på språkpolitik och sociolingvistik, socialantropologer, historiker, ekonomer m.fl.

Please have a look at the Stockholm International Program for Central Asian Studies at www.stintprogramcentralasia.org.
This site is no longer available. See here (in Swedish) for a brief announcement of a current digitisation project.
For further information, contact Professor Birgit Schlyter by e-mail here.