För forskare

Utlysningar för forskare

På denna sida listas information för forskare som skickas ut via bland annat forskningsservice, såsom utlysningar till olika stipendier, bidrag och anslag.

Stöd med koordinering av EU-ansökningar och projekt

Forskningsstöd erbjuder en erfaren forskningskoordinator som kan bistå forskare med att koordinera stora EU-ansökningar.

Rutiner för externfinansierad forskning

Här kan du läsa om processer rörande extern forskningsfinansiering för dig som är prefekt, administrativ chef och enskild forskare.
 

Open Access på Stockholms universitet

Svenska forskare som är anställda vid statligt drivna universitet har i uppdrag att dela med sig av sina forskningsresultat på ett tillgängligt sätt. Detta uppdrag underlättas av att forskningsresultat publiceras öppet tillgängligt, framförallt via Open Access.