Forskning

Forskning

Våra forskare är verksamma inom flera lera olika områden inom språken och kulturerna som finns representerade hos oss: koreanska, japanska och kinesiska, arabiska och Mellanöstern- och Nordafrikastudier. I institutionens lokaler vid Kräftriket sitter också Institutet för Turkietstudier (SUITS) som är ett fristående forskningsinstitut.

Kontakt

Studierektor för utbildning på forskarnivå: Gunnar Linder

Telefon: 08-16 37 88
E-post: gunnar.linder@su.se