Kursen utgör första terminens studier i Mellanöstern- och Nordafrikastudier. Inom ramen för denna kurs tillägnar sig studenten kunskap om Mellanöstern och Nordafrikas historia och de tre största religionerna i regionen; judendom, kristendom och islam, deras historiska utveckling och utmärkande drag. Kursen introducerar även studenten för Mellanöstern- och Nordafrikas litteraturhistoria och regionens samtida politiska och ekonomiska landskap, samt belyser regionens samtida samhällsliv utifrån ett genusperspektiv.

Delkurser

  • ME01 MENA:s tidiga historia och religioner, 7.5hp
  • ME05 MENA:s medeltida och moderna historia, 7.5hp
  • ME04 MENA:s litteratur, 7.5hp
  • ME03 MENA:s samhällen, 7.5hp

Behörighet, kursplan och anmälan

I Stockholms universitets kurskatalog (SISU) finner du en kort presentation av kursen samt information om behörighet, aktuella kurstillfällen och undervisningsformer. Där finner du även aktuell kursplan och en länk för anmälan. 

Anmälan och behörighet: klicka här (Stockholms universitets utbildningskatalog)

Kursinformation

Kursinformationen för HT 2018 innehåller kursplan, lektionsplanering, betygskriterier och litteraturlista och läggs upp närmare kursstart.

Schema

Schema för HT 2018 läggs upp närmare kursstart. Ny- och ombokningar kan komma att göras, så håll alltid ett öga på TimeEdit för den senaste versionen.

För material och information om tidigare terminer, var vänlig kontakta oss: mes@orient.su.se