Torsdagen den första mars visar vi filmen Breathing Underwater som dokumenterar Jejus dykarkvinnor Haenyeo (해녀/海女). UNESCO betraktar den tusenåriga traditionen som ett av mänsklighetens immateriella kulturarv. Mycket tyder på att traditionen är hotad - idag söker sig många av öns unga kvinnor till andra yrken eller flyttar till städerna för att studera. Kulturen har utvecklat en tradition som bygger på stark gemenskap och hållbart fiske. Kvinnorna lever i symbios med havet, vågorna och stormarna.

Under generationer har Haenyeo skaffat stor kunskap om havet och det marina livet. Yrket går traditionellt i arv och flickor blir upplärda från tidig ålder. Fram till 1500-talet arbetade både kvinnor och män som dykare, men efter hand övertogs yrket helt av kvinnor. Haenyeo försörjer familjen, medan männen i första hand har hand om hushållet. -”Männen frös för mycket för att kunna dyka utan dräkt. Kvinnor frös också, men vi stod ut,” Jeong-Ja Kim, 86 år och Haenyeo. 

Hee Young Ko, som är infödd på ön Jeju och under sex år har filmat och försökt förstå samt skildra meningen med begreppet att "andas under vattnet", som är ett tabuord förknippat med Haenyeo. Att "andas under vattnet"  är havets andetag, inte människans. Om en dykare skulle andas under vattnet i havet leder detta till en säker död. Deras dramatiska liv visas och bekräftas genom denna unika film. Efter filmvisningen kommer regissören Hee Young Ko och fotografen Hyungsun Kim att samtala om livet som Haenyeo och deras kultur med ledning av kurator Min-jeong Ko från Jeju.