Föreläsningen sker via Zoom. ID: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/69640896931

Som en av filosofihistoriens centralgestalter var introduktionen av Immanuel Kants (1724-1804) tänkande ett naturligt inslag i reformansträngningarna för Kinas intellektuella under sena Qing. Idag har den kinesiska akademiska produktionen kring Kants tänkande nått en sådan omfattning att Kant-receptionen i Kina med lätthet skulle kunna utgöra ett forskningsämne i egen rätt. Under ett drygt sekel av kinesisk Kant-reception har Kants filosofi, med upplysning, humanism, kosmopolitanism, förnuftsbaserad pliktetik och transcendental-idealistisk kunskapssyn som centrala teman, precis som i Europa varit föremål för mycken kontrovers. Föreläsningen ger en historisk orientering i ämnet, där särskild uppmärksamhet ägnas filosofiprofessorn Deng Xiaomang – Kinas främste översättare av Kant och profilerad kulturkritiker.

Jens Karlsson är lektor i Kinas språk och kultur vid vid Stockholms universitet.