Opponeringarnasker via Zoom, med ID: 638 4334 0901 (Obs! Annat ID för 17 aug, 13–16)

09–10 Stefan Amundin ”The Kansai Dialect’s Perceived Trustworthiness and Seriousness”
Handledare: Mitsuyo Kuwano Lidén
Examinator: Stina Jelbring
Opponent: Joseph Han

11–12 Joseph Han ”Japanese Regional Dialects Regarding Japanese Language Education: Perspectives of Learners of Japanese Language as Foreign Language”
Handledare: Mitsuyo Kuwano Lidén
Examinator: Stina Jelbring
Opponent: Stefan Amundin

OBS! 17 augusti, 13–16: Dessa båda tillfällen har ett separat Zoom-ID: 133118631

13–14 William Carlsson Taylor ”Från öster till väster med månens hastighet: Om Tomas   Tranströmers haikudiktning i japansk översättning”
Handledare: Stina Jelbring
Examinator: Mitsuyo Kuwano Lidén
Opponent: Oskar Lundin

15–16 Oskar Lundin ”Den moderne mannens plågor: Om våld, sex och identitet i Abe Kōbōs litteratur” Handledare: Stina Jelbring
Examinator: Mitsuyo Kuwano Lidén
Opponent: William Carlsson Taylor