Transspråkandets villkor i en supermångfaldig förskola - En konstruktivistisk grundad teori

Ylva Novosel är aktuell med en doktorsavhandling om flerspråkighet i förskolan.

Ylva Novosel Foto: Niklas Björling 

Som nyutexaminerad förskollärare började Ylva Novosel arbeta på en förskola i ett mångkulturellt område. De flesta av barnen var födda i Sverige, men talade andra språk än svenska hemma. Ylva noterade att barnen blandade olika språk och uttryck. Barnens språkbruk fascinerade henne och hon undrade om förskolan är särskilt öppen för att kommunikation kan ske på olika sätt. Som förskollärare intresserade hon sig också för barns möjligheter att kommunicera och utforska världen med hjälp av andra uttrycksformer – det som ibland kallas estetiska lärprocesser.

-  "Jag ville utforska vad som händer med barnen när de kommer till förskolan men ännu inte pratar svenska", säger Ylva. Detta blev starten på hennes doktorsavhandling.

Läs hela intervjun med Ylva Novosel.