Syftet med föreläsningen är att du ska utveckla kunskaper om hur du läser vetenskapliga artiklar på ett effektivt sätt. Efter föreläsningen kommer du att:

  • veta hur du läser för att förstå innehållet i vetenskaplig artikel

  • känna till hur en vetenskaplig artikel är uppbyggd

  • känna till hur du kan utveckla din läskompetens

Tid: Torsdag 10 oktober kl. 12-13
Plats: Frescatibiblioteket, Scenen
Anmälan: Ingen föranmälan krävs

Tips!