Om inte videon fungerar som den ska, klicka här för att se den på vår YouTube-kanal.

 

 

Föreläsningsserien är del av det pågående forskningsdataprojektet vid Stockholms universitet.

Den 13 december klockan 12 kommer Anders Moberg från Bolincentret för klimatforskning. Hans föredrag belyser komplexiteten i olika typer av spatiala och temporala data inom klimat- och miljöforskning samt behov och önskemål från både forskare och övriga samhället att data görs tillängliga. Det kommer också att illustrera vår erfarenhet av vikten av en direkt närhet mellan de som bygger infrastrukturer för datalagring och de forskare som bidrar med data. 

Om Anders Moberg

Anders Moberg är universitetslektor vid institutionen för naturgeografi och koordinator för Bolincentrets databas. Hans egen forskning har främst handlat om klimatvariationer under de senaste 200 till 2000 åren. Läs mer om Anders Mobergs bakgrund här.

Tidigare föreläsningar

Vill du delta i vår föreläsningsserie och berätta hur du arbetar med forskningsdata?

Du är varmt välkommen att höra av dig till projektledare Sabina Anderberg.

Om forskningsdataprojektet vid Stockholms universitet

Förvaltningschefen vid universitetet har beslutat (2016) att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att lämna förslag till en gemensam strategi och struktur för hur forskningsdata ska hanteras, lagras och tillgängliggöras på kort och lång sikt, vid Stockholms universitet. Läs mer på bibliotekets webbplats.