Syftet med föreläsningen är att du ska utveckla kunskaper om hur du läser vetenskapliga artiklar på ett effektivt sätt. Efter föreläsningen kommer du att:

  • veta hur du läser för att förstå innehållet i vetenskaplig artikel,

  • känna till hur en vetenskaplig artikel är uppbyggd.

  • känna till hur du kan utveckla din läskompetens.

Anmälan: Ingen föranmälan krävs.