Ledningsgruppen sammanträder varje vecka och mötena protokollförs.

 
 
Överbibliotekarie

Wilhelm Widmark

telefon: 08-16 27 33
Stf överbibliotekarie
Sektionschef verksamhetsstöd och utveckling

Henrik Miettinen

telefon: 08-16 49 67
 
Sektionschef verksamhetsstöd och utveckling

Mia Wahlberg

telefon: 08-1207 6833
Verksamhetscontroller
T f sektionschef verksamhetsstöd och utveckling

Eva Dahlbäck

telefon: 08-16 27 06
Sektionschef användarstöd och media

Ingela Tång

telefon: 08-674 7027
Sektionschef användarstöd och media

Jenny Håkansson Hedberg

telefon: 08-1207 6824
 
Personalspecialist

Tomas Wiksten

telefon: 08-16 27 21
 

Tillbaka till toppen