Allgemeines Künstlerlexikon / “Artists of the World” är ett omfattande internationellt konstnärslexikon med information om konstnärer från alla tidsepoker. Det innehåller uppgifter om liv, verk, utställningar och konstnärens historiska betydelse. Ger även referenser till publikationer om konstnären.

Den biografiska informationen är enbart på tyska.

Gå till Allgemeines Künstlerlexikon Online


Bibliotekets förvärv är behovs- och efterfrågestyrt. Skicka gärna dina synpunkter till media.sub@su.se