Lån, beställning, hämtning och återlämning av tryckta böcker

Vi har öppet på måndagar och onsdagar kl. 13-14 och övriga vardagar kl. 11–12 för att låta studenter och forskare låna, återlämna och hämta beställda böcker och skriva ut. Om du har ett skåp på biblioteket har du möjlighet att hämta saker ur det. Du går in genom  nödutgången till vänster om FED entrén.

Utanför nödutgången finns en låda för återlämning. Blir lådan full är återlämning inte möjlig.

I övrigt är bibliotekslokalen stängd, och du kan inte sitta där och studera.

Med anledning av förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer räknar vi besökare vi släpper in under timmen vi har öppet. Det kan innebära att du får vänta en stund med att komma in tills du blir insläppt av vakt.
 
Asienbiblioteket håller stängt. Kontakta biblioteket via e-post om du behöver låna.

Biblioteket för socialt arbete är stängt och dess samlingar flyttas till Frescatibiblioteket under sommaren.

Låneservice för distansstuderande på sommarkurs

Du som studerar på en sommarkurs och är folkbokförd på en adress utanför Stockholms postnummerområde, har möjlighet att beställa de böcker du vill låna och få dem hemskickade. Kontakta biblioteket via e-post. Uppge följande; namn, adress, användarnamn, kurskod, namn på lärare, och URL´en till träffen i katalogen (t ex: libris.kb.se/bib/14735542). Skriv ”Sommarkurs” som rubrik i mailet. Vi skickar inte böcker som också finns som e-bok. Beställningar där någon information saknas behandlas ej. Vi skickar böcker löpande.

Om du behöver hjälp från biblioteket

Du kan få svar på dina frågor via bibliotekets chatt som håller öppet kl. 10–14 på vardagar. Du hittar den längst ner till höger på bibliotekets webbplats. Du kan också söka efter tidigare frågor och svar i bibliotekets frågeforum, eller kontakta oss via e-post. Vi bemannar också telefonen kl. 10–11 på vardagar.

Digital sökhandledning

Du som är forskare eller student vid universitetet kan få hjälp på distans med dina sökningar. Kontakta oss via bokabibliotekarie@su.se så handleder vi dig via Zoom eller andra digitala kanaler.

OBS! Sökhandledningen har sommarstängt från och med 6 juli och öppnar åter 24 augusti.

E-resurser

Det digitala biblioteket är som alltid öppet dygnet runt. Här kommer du åt merparten av bibliotekets samlingar även hemifrån. Du når resurserna som vanligt genom vår katalog och databaslista.

På grund av rådande läge har dessutom flera utländska akademiska förlag öppnat upp delar av sina samlingar för att underlätta arbete hemifrån. Det kan löna sig att söka även utanför bibliotekets katalog.

Talbokservice

Talboksservicen fungerar på distans.

Registraturen öppen 9–11

Registraturen kommer att ha en ringklocka vid personalingången för besök under öppethållandet kl. 9-11.

Universitetets information till studenter och medarbetare om coronaviruset