Nu har Stockholms universitet tillgång till två databaser från det kulturantropologiska forskningsinstitutet HRAF (Human Relations Area Files).

  • eHRAF Archaeology fokuserar på djupgående beskrivande dokument inom arkeologins traditioner världen över
  • eHRAF World Cultures innehåller samlingar inom kulturstudier som täcker alla aspekter av kulturellt och socialt liv.

Materialet i de båda databaserna är djupindexerat vilket möjliggör detaljerade och precisa sökningar på begrepp som annars är svåra att finna via nyckelord.  För lärare som vill använda dessa databaser i sin undervisning finns mer info här: Teaching eHRAF

Hör gärna av dig till media@sub.su.se om du har ytterligare frågor så förmedlar vi kontakt till eHRAF.

Här når du eHRAF Archaeology

Här når du eHRAF World Cultures

Bibliotekets förvärv är behovs- och efterfrågestyrt. Skicka gärna dina synpunkter till media@sub.su.se