Detta är vår femte och sista artikel i serien "Lär dig mer om Open Access".

Tidigare artiklar

Universitetet undertecknade samma år (2007) även den så kallade ”Berlindeklarationen” – The Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities. Forskare vid Stockholms universitet rekommenderas att publicera arbeten i tidskrifter som erbjuder open access till originalversionen av artiklar, men detta är inte ett krav.

Stockholm University Press

Stockholm University Press
Stockholm University Press

Stockholm University Press (SUP) är ett universitetsdrivet förlag som publicerar sakkunniggranskade böcker och tidskrifter open access med forskaren i fokus. Förlaget bildades 2013 efter rektorsbeslut och ingår i verksamheten vid Stockholms universitetsbibliotek.

Stockholm University Press är registrerat som en tillförlitlig publiceringskanal, rankad som en etta, i det norska registret för auktoriserade publiceringskanaler (ibland refererad till som den "norska listan"), samt den danska bibliometriska forskningsindikatorn.

Förlaget är också medlem i flera open access-organisationer som bidrar till att säkerställa kvalitén på publikationerna, exempelvis Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA), samt Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Läs mer om utgivning vid Stockholm University Press här.