På sikt kommer det nya gränssnittet att ersätta det nuvarande, men för en smidig övergång kommer såväl gamla som nya Reaxys att vara tillgängligt till och med slutet av november 2017.

Passa på att bekanta dig med nya Reaxys!

Läs mer om nya Reaxys