Hitta tjänsten: Svensk mediedatabas (SMDB)

 

Tjänsten Svensk mediedatabas (SMDB) blir åtkomlig på distans vid universitet, högskolor och forskningsinstitut – tack vare ett tillfälligt avtal mellan Kungliga biblioteket (KB) och upphovsrättsorganisationen Copyswede.

I SMDB finns över tio miljoner timmar radiosändningar, tv-program, film och musik. Forskare som vill ta del av materialet måste i vanliga fall besöka KB i Stockholm. De har också kunnat beställa ett fjärrlån på dvd-skiva till något av de anslutna biblioteken.

Under coronakrisen har KB:s audiovisuella samlingar blivit svåråtkomliga. Med hjälp av det tillfälliga avtalet kan forskare nu ta del av materialet via fjärraccess.

Avtalet gäller fram till den 30 augusti 2020. SMDB är endast åtkomlig på distans för forskare på lägst forskarstudentnivå med formell anknytning till ett akademiskt lärosäte eller ett forskningsinstitut. Beställning av material sker på vanligt sätt via tjänsten.

Det tillfälliga avtalet möjliggör även för forskare att ge studenter tillgång till relevant material i sin undervisning.

– Vi är mycket glada över detta avtal. Nationalbibliotekets samlingar ska vara en resurs för forskning över hela landet och tack vare överenskommelsen kan nu forskare använda samlingarna på distans även under coronakrisen, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

Besök Svensk mediedatabas (SMDB)

Intresserade forskare kontaktar KB via info@kb.se.