Testperioden gäller till och med den 30 september.


Här söker du i Deutsches Literatur-Lexikon Online
Mer information om innehållet i Deutsches Literatur-Lexikon Online.


Bibliotekets förvärv är behovs‐ och efterfrågestyrt. Skicka gärna dina synpunkter till media.sub@su.se.