Associations Unlimited från Gale innehåller:

  • Encyclopedia of Associations: International Organizations
  • Encyclopedia of Associations: National Organizations of the U.S.
  • Encyclopedia of Associations: Regional, State and Local Organizations
  • National Directory of Nonprofit Organizations

Här når du Associations Unlimited

Bibliotekets förvärv är behovs‐ och efterfrågestyrt. Skicka gärna dina synpunkter till media.sub@su.se.