Newbank innehåller nyheter från över 12 000 källor från fler än 200 länder. Nyheterna är sökbara via ämnesord, datum och plats och databasen uppdateras dagligen.

Här når du Newsbank

Bibliotekets förvärv är behovs‐ och efterfrågestyrt. Skicka gärna dina synpunkter till media@sub.su.se