Nytt kandidatprogram i barn, kultur och samhälle

HT-24 startar ett nytt kandidatprogram där studier i barnkultur kombineras med ett annat samhällsvetenskapligt ämne.

Bild: Mostphotos/Iko.

Kandidatprogram i barn, kultur och samhälle riktar sig till dig som är intresserad av barnkultur och vill kombinera det med ett annat samhällsvetenskapligt ämne. Utöver barnkultur läser du ett valfritt breddningsämne; sociologi, pedagogik eller statsvetenskap.

Programmet förbereder för yrkesliv inom flera olika sektorer i samhället, men här ges en spets mot verksamheter som rör barn och barndom. Utredare, handläggare, verksamhetsutvecklare och analytiker behövs – förhoppningsvis i allt högre utsträckning nu när FN’s konvention om barnets rättigheter är lag. Programmet lägger också en god grund för fortsatta studier på magister- eller masternivå.

Programmet går att söka under ordinarie ansökningstid mellan 15 mars-15 april, 2024.
Läs mer om programmet samt hur du ansöker.

Pressmeddelande kandidatprogram (559 Kb)