Centrum för universitetslärarutbildning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för universitetslärarutbildning
Studenter i grupp vid bord. Foto: Jens Olof Lasthein

Online workshop: Färre avhopp, högre betyg och djupare kunskaper

Lär dig om den pedagogiska modellen Samverkans-Inlärning som hjälper studenter att lyckas på svåra, ofta inledande kurser. Med samverkansinlärning ökar dina studenter sina möjligheter till bättre studieresultat, lär sig att lära och skapar samtidigt ett kontaktnät av studiekamrater.

Una Cunningham. Foto: Annika Forslund

Nystartat IKT-pedagogiskt team hjälper universitetslärare klara digital undervisning

Universitetets lärare och institutioner ska få hjälp att utveckla sin pedagogiska verksamhet med olika verktyg i informations- och kommunikationsteknik.

Annika Johansson, pedagogisk ambassadör 2021

Årets pedagogiska ambassadörer startar nya utvecklingsprojekt om undervisning

Digitalt lärande, digitala examinationer och utveckling av ny form för handledning av examensarbeten är några ämnen som lyfts av årets pedagogiska ambassadörer i nystartade utvecklingsprojekt. Pedagogiska ambassadörer är speciellt utsedda universitetslärare som under ett år driver ett projekt vid sin institution för att utveckla undervisning.

Illustration: Pixabay

Bli en tryggare och skickligare lärare — introkurs till undervisning i humanvetenskapliga ämnen

Inledande praktisk högskolepedagogisk kurs för doktorander eller forskare inom det humanvetenskapliga området. Du har liten erfarenhet av att undervisa och vill nu lära dig att planera, genomföra och utvärdera din undervisning. I kursen får du också gott om utrymme att reflektera över din syn på undervisning och studenters lärande — du blir skickligare och tryggare i din lärarroll. Kursen är tvåspråkig (svenska/engelska).

Zoom undervisning

Så distansundervisar du i Zoom

I en situation då allt fler av oss behöver hålla sig hemma behöver vi hitta andra sätt att mötas i undervisningen. Tips och råd till universitetslärare om vad som kan vara bra tänka på och göra vid distansundervisning i e-mötestjänsten Zoom.