Aktuell högskolepedagogisk forskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för universitetslärarutbildning
  4. Forskning
  5. Aktuell högskolepedagogisk forskning

Om Aktuell högskolepedagogisk forskning

Aktuell högskolepedagogisk forskning är nyhetsbrevet som på ett lättillgängligt sätt delar ny forskning om undervisning och lärande med dig som undervisar vid Stockholms universitet. Redaktionen som består av universitetslärare vid sex olika institutioner väljer ut, sammanställer och publicerar kortare sammanfattningar av relevanta artiklar ur högskolepedagogiska och ämnesdidaktiska tidskrifter.

Vår ambition är att ny kunskap ska leda till nya insikter och inspiration för dig att ta med i din undervisning.

Aktuell högskolepedagogisk forskning

  • Studenters negativa känslor förklarar plagiering 2022-04-26 En stor utmaning är att analysera orsakerna till varför studenter plagierar. Många tror att det beror på saker som studenters oförmåga att planera sina studier eller att vi lärare ger otydliga uppgifter. Men varför inte ta reda på vilka specifika anledningar som faktiskt får studenter att vilja plagiera? Ny studie i International Journal for Educational Integrity visar på starka samband mellan stress, ångest, bristande självförtroende och plagiering.
  • Vad händer när studenterna får makten? 2022-04-26 Vilka möjligheter och problem skapas när makten att utveckla och leda universitetskurser överlåts till studenter? I en ny artikel i Högre utbildning diskuteras hur studentledd undervisning bryter ner hierarkier mellan lärare och student, och utmanar etablerade idéer om kunskap och om vem som är en expert. Modellen skapar utrymme för ökad mångfald, större engagemang och kreativitet, samtidigt som vissa maktstrukturer också riskerar att reproduceras, menar artikelförfattarna.
  • Lättillgängliga källor – om studenten själv får välja! 2022-04-22 Hur går studenter till väga när de ska hitta källor för att lösa en viss given uppgift? Hur sorterar de bland vilka källor som är relevanta och inte? Nöjer de sig med lättillgängliga och enkla källor eller använder de mer officiella källor? En studie publicerad i Teaching in Higher Education har tittat närmare på just detta!
  • Får du ihop arbetspusslet? 2022-04-22 Hur får vi universitetsanställda ihop alla bitar i våra arbetsliv? Och hur påverkar arbetsvillkor och anställningsförhållanden inom akademin våra möjligheter att utföra de arbetsuppgifter vi har på ett högkvalitativt sätt? Kort sagt: får vårt arbetspussel plats inom tidsramen?
  • Less learning in virtual reality? 2022-04-22 A study reported in Learning and Instruction compares the effects of a virtual reality (VR) biology laboratory simulation with a regular on-screen version of the same simulation. Whilst students reported being more engaged in the VR version, the study actually found lower learning outcomes compared with the standard simulation.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Prenumerera på Aktuell högskolepedagogisk forskning. Vi skickar ut nyhetsbrevet sju gånger om året under höst- och vårtermin. För att få vårt nästa utskick fyller du bara i din e-postadress här:

Kontakta redaktionen

E-post: red.ceul@su.se

I redaktionen: John Airey, Institutionen för ämnesdidaktik, Annika Forslund, Centrum för universitetslärarutbildning, Dennis Martinsson, Juridiska institutionen, Klara Bolander Laksov, Centrum för universitetslärarutbildning, Christophe Premat, Romanska och klassiska institutionen, Maria Wendt, Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Kristina Widestedt, Institutionen för mediestudier.