Aktuell högskolepedagogisk forskning

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Centrum för universitetslärarutbildning
 4. Forskning
 5. Aktuell högskolepedagogisk forskning

Om Aktuell högskolepedagogisk forskning

Aktuell högskolepedagogisk forskning är nyhetsbrevet som på ett lättillgängligt sätt delar ny forskning om undervisning och lärande med dig som undervisar vid Stockholms universitet. Redaktionen som består av universitetslärare vid sex olika institutioner väljer ut, sammanställer och publicerar kortare sammanfattningar av relevanta artiklar ur högskolepedagogiska och ämnesdidaktiska tidskrifter.

Vår ambition är att ny kunskap ska leda till nya insikter och inspiration för dig att ta med i din undervisning.

Aktuell högskolepedagogisk forskning

 • Passa eller inte passa in, i den vetenskapliga kulturen 2021-10-27 Hur gör kvinnliga studenter och unga forskare inom fysik i högre utbildning för att utveckla sin vetenskapliga identitet i relation till sin könsidentitet? Kvinnornas berättelser i denna studie avslöjade en oro kring både (o)synlighet och (under) representation. Eftersom föreställningarna om vad som kännetecknar en forskare respektive en kvinna inte alltid överensstämmer, kan processen att konstruera en vetenskaplig identitet leda till stress just hos kvinnor.
 • Learning Analytics — Orwellsk övervakning eller pedagogiskt redskap? 2021-10-27 Vill du ha koll på hur dina studenter använder informations- och kommunikationsteknik i sitt lärande? Då kan Learning Analytics vara något för dig. Men se upp: en artikel i tidskriften International Journal of Educational Technology in Higher Education visar att metoden har sina fallgropar.
 • Varför inte satsa på skrivkonferenser? 2021-10-27 Det är lätt att koppla forskarutbildning till stress, isolering och prestation, särskilt när det handlar om att skriva en doktorsavhandling på ett annat språk. Men socialisering i ämnet är avgörande för utveckling av ett forskningsarbete.
 • Studenten: kund eller ombud? 2021-10-27 I en föränderlig universitetsvärld där utvecklingen går mot att se studenten som en kund snarare än en kunskapstörstande individ och med de krav som följer av New Public Management, inställer sig lätt frågorna: Vilken roll ska studenter ha i dag i förhållande till exempelvis institutioner och universitet? Vilket inflytande ska de ha över utbildningsfrågor?
 • Lära för livet? 2021-10-27 En universitetsutbildning erbjuder inte bara ämneskunskap, den ska också utveckla färdigheter som kan komma till pass i en yrkeskarriär. Kritiskt tänkande och förmåga att samarbeta med andra är sådana som lyfts fram i kursplaner som statliga direktiv. Men syns de i utbildningarna? Det undersöker en nordamerikansk forskningstudie publicerad i tidsskriften Teaching & Learning Inquiry.
 • Ge dina studenter nya läsglasögon! 2021-10-27 Hur gör vi egentligen när vi läser som akademiker? Och hur kan vi förmedla detta vidare? Två israeliska forskare har undersökt om textanteckningar gjorda av erfarna historiker hjälper nybörjarstudenter att få ett grepp om det akademiska läsandets strukturer. Studien som publicerades i Studies in Higher Education, omfattar 102 nybörjarstudenter i historia som ställdes inför uppgiften att läsa historiska källtexter och resonera kring dem på ett inomvetenskapligt sätt.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Prenumerera på Aktuell högskolepedagogisk forskning. Vi skickar ut nyhetsbrevet en gång i månaden under höst- och vårtermin. För att få vårt nästa utskick fyller du bara i din e-postadress här:

Kontakta redaktionen

E-post: red.ceul@su.se

I redaktionen: Veronica Flodin, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Annika Forslund, Centrum för universitetslärarutbildning, Magdalena Holdar, Institutionen för kultur och estetik, Sven Isaksson, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Dennis Martinsson, Juridiska institutionen, Klara Bolander Laksov, Centrum för universitetslärarutbildning, Christophe Premat, Romanska och klassiska institutionen, Kristina Widestedt, Institutionen för mediestudier.