John Airey

John Airey

Docent vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Kurs: medverkar i Universitetslärarutbildning 1

Tfn: 08-120 765 50    E-post: john.airey@mnd.su.se

 

 

Klara Bolander Laksov

Föreståndare CeUL, professor i högskolepedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik

Kurs: Pedagogiskt ledarskap

Tfn: 08-120 763 02   

E-post: klara.bolander.laksov@edu.su.se

 

Jonas Collin, mediapedagog

Jonas Collin

Mediepedagog och producent vid Institutionen för data- och systemvetenskap

Kurs: medverkar i Universitetslärarutbildning 2 Digitala kompetenser för undervisning

Tfn: 08-16 49 86   

E-post: jcoll@dsv.su.se

 

Veronica Flodin

didaktik utvecklare, Universitetslektor vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Kurs: Introduktion till undervisning Nat, Introduction to teaching Biology, Universitetslärarutbildning 2 - Nat

Tfn: 08-120 765 98   

E-post: veronica.flodin@mnd.su.se

Lotta Jons

Universitetspedagogisk utvecklare, FD vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Kurs: Universitetslärarutbildning 2: Humanvetenskapliga området, Kompetensutveckling för lärarutbildare, Relationskompetens

Tfn: 08-16 4641   E-post: lotta.jons@su.se

 

Thashmee Karunaratne

Thashmee Karunaratne

Docent vid Institutionen för data- och systemvetenskap

Kurs: Open Networked Learning (ONL)

Tfn: 08-16 16 05   

E-post: thasmee@dsv.su.se

 

 

Cormac McGrath

Universitetspedagogisk utvecklare, docent i högskolepedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik

Kurs: Professional development course 1, Professional development course 2, Human Sience Academic Area

Tfn: 08-16 3974   

E-post: cormac.mcgrath@edu.su.se

 

Porträttbild saknas

Ulf Mörkenstam

Professor vid Statsvetenskapliga institutionen

Kurs: Forskarhandledning i teori och praktik, Research Supervision in theory and practice

Tfn: 08-16 13 75   

E-post: ulf.morkenstam@statsvet.su.se

 

Tore Nilsson

Tore Nilsson

Universitetslektor vid Institutionen för språkdidaktik

Kurs: Introduktion till undervisning, Humanvetenskapliga området

Tfn: 08-120 767 36   

E-post: tore.nilsson@isd.su.se

 

 

Kirsti Niskanen

Kirsti Niskanen

Professor emeritus vid Historiska institutionen

Kurs: Forskarhandledning i teori och praktik, Research Supervision in theory and practice

Tfn: 08-16 39 05   

E-post: kirsti.niskanen@historia.su.se

 

 

Maria Olson

Maria Olson

Professor vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Kurs: Forskarhandledning i teori och praktik, Research Supervision in theory and practice

Tfn: 08-16 45 81   

E-post: maria.olson@hsd.su.se

 

Ulf Olsson

Ulf Olsson

Universitetspedagogisk utvecklare vid Institutionen för data- och systemvetenskap

Kurs: Professional development course 1,Universitetslärarutbildning 2: Digitala kompetenser för undervisning

Tfn: 08-16 15 36  

E-post: ulf.olsson@su.se

 

Porträttbild saknas

Marie Sandström

Professor i rättshistoria vid Juridiska institutionen

Kurs: Universitetslärarutbildning 2 (UL 2) - för dig som undervisar inom juridik

Tfn: 08-16 31 05  

E-post: marie.sandstrom@juridicum.su.se

 

 

Max Scheja

Max Scheja

Professor i högskolepedagogik vid vid Institutionen för pedagogik och didaktik

Kurs: Medverkar i Universitetslärarutbildning 2 (UL 2) - för dig som undervisar i jurdik

Tfn: 08-16 44 61  

E-post: max.scheja@edu.su.se

 

 

Elias Schwieler

Elias Schwieler

Lektor i högskolepedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik

Kurs: Universitetslärarutbildning1, Universitetslärarutbildning 3 (UL3) naturvetenskap

Tfn: 08-16 28 12   

E-post: elias.schwieler@su.se

 

Jesper Sollerman

Jesper Sollerman

Professor vid Astronomiska institutionen

Kurs: Forskarhandledning i teori och praktik, Research Supervision in theory and practice

Tfn: 08-553 785 54  

E-post: jesper@astro.su.se

 

 

Maria Weurlander

Docent i högskolepedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik

Kurs: Forskarhandledning i teori och praktik, Research Supervision in theory and practice

Tfn: 08-120 763 86   

E-post: maria.weurlander@edu.su.se

 

Porträtt av Maria Öhrstedt

 

 

Maria Öhrstedt

Lektor med inriktning högskolepedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik

Kurs: Universitetslärarutbildning 1

Tfn: 08-120 763 63 

E-post: maria.ohrstedt@edu.su.se