Nyheter

Nyheter

 • Temadag om undervisning online Virtuell Lärarkonferens2020 — möjligheter med akademiskt lärarskap 2020-09-18 Lärarkonferens2020 blir virtuell och nytt datum är satt till två halvdagar 19—20 november 2020. Ny keynote speaker är e-lärande specialist Alastair Creelman från Linnéuniversitetet. Vi välkomnar också fler bidrag, gärna med fokus på undervisning och examination online.
 • Var med fyll på innehållet i Lärarkonferens2020 2020-09-14 Välkommen att anmäla fler nya bidrag till Stockholms universitets Lärarkonferens2020 — möjligheter med akademiskt lärarskap, gärna med fokus på IKT-lösningar för digital/online-undervisning och -examination.
 • Samverkans-Inlärningskonferens vid Stockholms universitet Virtuell konferens: Om samverkansinlärning för ökad genomströmning 2020-09-03 Tillfälle för dig som undervisar vid Stockholms universitet att lära mer om pedagogisk modell som hjälper studenter att lyckas på svåra, ofta inledande kurser. Nationell konferens om samverkansinlärning (eng. Supplemental Instruction) hålls online den 22 oktober.
 • Undervisa online Undervisa online 2020-08-25 Är du lärare och har funderingar kring hur du undervisar på distans? Här finns information och kunskap om hur du kan flytta din fysiska undervisning online.
 • Student studera online Vårens online-undervisning ─ en utmaning med stor utvecklingspotential 2020-08-14 Centrum för universitetslärarutbildning presenterar nu de första resultaten från enkätstudien där studenter och lärare vid Stockholms universitet har besvarat frågor om sina upplevelser av vårens undervisning online. En fördjupad analys av enkätsvaren presenteras i en rapport senare i höst.
 • Utlysning av rektors kvalitetsmedel Ny utlysning av rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning 2020-06-16 Den 16 april utlystes omgång 6 av rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Deadline för att skicka in ansökningar är förlängd till 26 juni.
 • Pixabay Utlysning av positioner som pedagogiska ambassadörer 2021 2020-06-16 Ansök om position som pedagogisk ambassadör. Som pedagogisk ambassadör leder du ett pedagogiskt utvecklingsprojekt inom din egen verksamhet. Projektet ska stimulera den pedagogiska infrastrukturen vid institutionen. Du stödjer kollegor, leder pedagogiska diskussioner, initierar och driver utvecklingsdagar om frågor som är relevanta för dig och dina lärarkollegor.
 • Satsningar på öppen nätbaserad utbildning kan också finansieras av rektors kvalitetsmedel 2020-06-16 Utlysningen av rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning har kompletterats med möjligheten att även finansiera öppen nätbaserad utbildning. Sista ansökningsdag är 26 juni.
 • Undervisa för en hållbar utveckling Workshop: Undervisa för en hållbar utveckling 2020-06-04 Upptäck tillsammans med kollegor hur olika ämnen och discipliner kan samverka för att utveckla undervisning i förhållande till våra utbildningar, kunskaper och strategier för en hållbar framtid.
 • Enkät undersöker vårens distansundervisning 2020-06-01 Hur upplever studenter och lärare vårens distansundervisning? Vi behöver använda erfarenheterna för att stå bättre rustade inför framtiden och ge en hållbar undervisning.
 • Online Conference/Webinar: Getting every student ready for every class with Eric Mazur 2020-05-29
 • CeUL-torget i Athena — ny arena för samtal om digital undervisning vid universitetet 2020-05-22 CeUL-torget i Athena är en ny arena för universitetslärare att diskutera digital undervisning och examination vid Stockholms universitet.
 • Aktuell högskolepedagogisk forskning Meningsfull Aktuell högskolepedagogisk forskning med tema digital undervisning 2020-05-08 Vad forskar man om just nu inom högre utbildning? Vad funderar du på när det gäller din egen undervisning och dina studenters lärande, eller vad är du nyfiken på?
 • Zoom undervisning Så distansundervisar du i Zoom 2020-04-02 I en situation då allt fler av oss behöver hålla sig hemma behöver vi hitta andra sätt att mötas i undervisningen. Tips och råd till universitetslärare om vad som kan vara bra tänka på och göra vid distansundervisning i e-mötestjänsten Zoom.
 • Workshop om Responsbaserade textseminarier Virtuell workshop: Skapa engagerande och produktiva textseminarier 2020-03-18 Vill du ha mer aktiva, meningsfulla och produktiva textseminarier? Lär dig använda modellen Responsbaserade textseminarier som skapar engagemang och stödjer lärandet hos både skribenten och andra medverkande.
 • Karolina Broman Canceled: SAMTAL@SU: Students´ ability to visualise chemistry in 2D & 3D through digital tools 2020-03-13 Samtal@SU is pleased to announce the seminar ‘University students´ ability to visualise chemistry in 2D & 3D through digital tools’ featuring Karolina Broman. Broman is senior lecturer in chemistry education at Umeå University. She is appointed excellent teacher and has received pedagogical awards. Karolina’s research interests range from context-based chemistry and students’ educational choices, to digital tools and techniques such as flipped teaching and the application of Virtual and Augmented Reality within university organic chemistry.
 • Nätverksträff med Administratörer för god utbildningsmiljö 10 mars Nätverksträff: Administratörer för god utbildningsmiljö om studentbemötande och rättigheter 2020-02-26 Studenter har rätt att påverka sin utbildning. Vad innebär det i det dagliga administrativa arbetet vid universitetet? Vilka skyldigheter har institutionerna emot studenterna och vad är administratörens roll? Hur bemöter vi studenter på ett rättvist sätt och tillvaratar deras erfarenheter?
 • ALC-salen Ny dynamisk ALC-lärosal för studentaktiverande undervisning 2020-02-25 I Södra huset står nu universitetets första ALC-lärosal färdig att användas för undervisning. Lärosalen är speciellt utformad för undervisningsmetoden Active Learning Classroom (ALC).
 • Lotta Jons Pedagogiskt utvecklingsstöd till din institution 2020-02-16 Universitetets institutioner har möjlighet att boka konsulthjälp för pedagogisk utveckling. Centrum för universitetslärarutbildning erbjuder stöd av en universitetspedagogisk utvecklare eller mediepedagog i form av till exempel individuella konsultationer med lärare, gruppkonsulationer eller en workshop med ett specifikt tema.
 • Universitetslärarutbildning 3 Ny kurs stödjer och meriterar dig som driver ett pedagogiskt utvecklingsprojekt 2019-11-25 Gör en riktig djupdykning i ett didaktiskt ämne som är relevant för just din ämnesundervisning och/eller som gynnar ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid din institution. Nu startar den högskolepedagogiska fördjupningskursen Universitetslärarutbildning 3. Lär dig mer om utveckling av undervisning baserat på forskning och hur du arbetar med ett akademiskt lärarskap (eng. Scholarship of Teaching and Learning).
 • Lena Geijer och Tore Nilsson Synliggör din pedagogiska kompetens på universitetets mötesplats för dig som undervisar 2019-11-25 Du har fortfarande möjlighet att synliggöra din pedagogiska kompetens genom att dela med dig av hur du arbetar med utbildning och undervisning. Det gör du genom att lämna in ett bidrag till universitetets Lärarkonferens2020 — möjligheter med akademiskt lärarskap.
 • Pedagogiska ambassadörer Årets pedagogiska ambassadörer: tio universitetslärare berättar om smarta utvecklingsprojekt 2019-11-24 Pedagogiska ambassadörer berättar om pedagogiska utvecklingsprojekt de genomfört vid sina institutioner under året — vilka utmaningar de har ställts inför, vad de har gjort och hur det gick.
 • Seminariedeltagare som arbetar i grupp vid ett bord ”Plötsligt blev jag studierektor” — seminarieserie om pedagogiskt ledarskap 2019-11-22 I seminarieserien Pedagogiskt ledarskap får du möjlighet att kompetensutveckla dig och få de verktyg du behöver för att vägleda och lyfta din institutions pedagogiska utvecklingsarbete samt att du blir tryggare i din roll.
 • Nätverksträff Administratörer för god utbildningsmiljö: tema studentstöd 2019-11-15 Hur kan studenter få pedagogiskt stöd på olika sätt för att klara sina studier? Lär dig mer om de resurser som finns vid universitetet som studiestöd, pedagogiskt stöd kring akademiskt skrivande och studieteknik, samt universitetsbibliotekets lärandestöd i Athena, sökhandledning med mera. Administratörer för god utbildningsmiljö bjuder in till träff med gästföreläsare från universitetsbiblioteket, studenthälsan och Studie- och språkverkstan.
 • Klara Bolander Laksov Klara Bolander Laksov är Sveriges första kvinnliga professor i högskolepedagogik 2019-11-14 Klara Bolander Laksov har utnämnts till professor i pedagogik med inriktning mot högskolepedagogik vid Stockholms universitet. Målet med hennes forskning är att skapa bättre förutsättningar för högskolelärare att skapa en så god undervisningskvalitet som möjligt för studenter i högre utbildning.
 • Gör din undervisning tillgänglig för en breddad studentgrupp Workshop: Gör din undervisning tillgänglig för en breddad studentgrupp 2019-10-24 Skapa en inkluderande och motiverande undervisning för studenter med olika förutsättningar och bakgrund. Med små förändringar av innehåll och form i dina kurser får du en variationsrik och tillgänglig undervisning som också ökar genomströmningen.
 • Workshop about culture and communication in research supervision Workshop: Intercultural communication in research supervision 2019-10-17 This is a workshop about supervising postgraduate research students in intercultural contexts. You will be introduced to different ways of dealing with intercultural incidents, including different value systems, different ways of relating to hierarchy and characteristics of different cultures.
 • En jämställd akademi - verklighet eller myt? Workshop: En jämställd akademi — verklighet eller myt? 2019-10-16 Vi arbetar med aktiviteter och metoder som tar vi oss bakom barriär och mur av ”politisk korrekthet”. Tillsammans utmanar vi våra föreställningar och attityder kring frågor som vi i diskussion tar för givna. På så sätt ökar vi vår handlingsberedskap ifall konflikter uppstår.
 • Årets lärare 2019 Möt Årets lärare 2019 — om kreativitet i undervisningen 2019-10-03 Undervisning kan vara dötrist, tråkigt och alldeles alldeles underbart. Hur gör lärare för att hålla sitt engagemang och sitt intresse för att undervisa levande?
 • Maria Parappilly SAMTAL@SU: Race to improve student understanding of uncertainty — using lego in the physics lab 2019-10-01 A novel method is proposed for how LEGO race cars can help students increase their understanding of uncertainty and motivate them in physics labs. The intervention was developed for students in an introductory physics topic with a high early drop-out rate. Lunch seminar on teaching and learning with guest Associate Professor Maria Parappilly from Flinders University in Australia.
 • Workshop: Kursdesign för Athena 2019-09-19 Tillsammans med dina kollegor i ett lärarlag, lär er mer om kursdesign för universitetets lärplattform Athena. I workshopen arbetar ni med en kombination av ABC-metoden för utveckling av kursdesign och designmönster (en slags digitala resuser) skapade av en arbetsgrupp för pedagogiskt stöd speciellt för Athena.
 • Studenter Underlätta för studenter att klara svåra kurser 2019-06-18 Fem universitetslärare har möjlighet delta i utbildning om samverkansinlärning i höst. Samverkans-Inlärning (SI-PASS) är en pedagogisk modell som hjälper studenter att lyckas med svåra, ofta inledande kurser. Du får verktyg att tillsammans med dina kollegor öka genomströmningen vid institutionens kurser. Du ingår också i ett nätverk med uppgift att bygga upp kunskap och erfarenhet om samverkansinlärning vid universitet.
 • equality Seminarium om utmaningar och möjligheter med jämställdhetsintegrering vid universitetet 2019-05-10 Alla universitet behöver och vill arbeta aktivt med frågor kring genus och jämställhet men vägen till ett verkligen jämställt universitet är inte självklar. Var med utveckla idéer om hur jämställdhetsintegrering kan genomsyra både våra institutioner och vår undervisning. Seminariet vänder sig till dig som undervisar, forskar eller arbetar administrativt vid universitetet.
 • Cormac McGrath Administratörsträff om kursvärderingar för utveckling av goda utbildningsmiljöer 2019-05-06 Hur ser utvecklingen ut av universitetets generella kurvärderingsverktyg? Hur kan man engagera studenter i kurs- och programutvärdering på kompletterande sätt? Nätverket Administratörer för god utbildningsmiljö bjuder in till träff med tema kursvärderingar. Gäst är Cormac McGrath, universitetspedagogisk utvecklare.
 • Fotografi på studieadministratör Administratörer vill stödja arbete med utveckling av utbildningsmiljöer 2019-03-14 Nu startar nytt nätverk för administratörer som vill vara med och bidra till utveckling av universitetets utbildningsmiljöer. Tillsammans med kollegor från olika institutioner skapar vi en plattform för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och inspiration för hur du som administratör kan stödja arbetet med att skapa goda utbildningsmiljöer.
 • Pedagogiska ambassadörer De är årets pedagogiska ambassadörer 2019-02-22 Pedagogiska ambassadörer är speciellt utsedda universitetslärare som driver ett projekt för utveckling av undervisning vid sin institution. Nu startar nya projekt om bland annat utveckling av undervisningsformer, bedömning av examensarbeten och lärarlagets digitala kompetens.
 • Pedagogisk idétävling 2019 Pedagogisk idétävling — utveckla din utbildning och bli briljant på projektledning 2019-01-24 Var med och tävla! Kom med idéer om hur din utbildning kan bli bättre! I vinstpotten — möjlighet att bli briljant på projektledning då du driver ett utvecklingsprojekt som bygger på din idé. Nu öppnar tävling för studenter om idéer för hur undervisning och lärande vid universitetets utbildningar kan förbättras.
 • Tom Angelo professor innovatiov högskolepedagogisk utveckling Workshop: Hur väl lär de sig vad vi undervisar? En introduktion till klassrumsutvärdering 2018-10-12 Vad är klassrumsvärdering? Hur fungerar det och hur kan det hjälpa studenter att bli mer självständiga och effektiva i sitt lärande? Exempel på hur enkla flexibla sätt att bedöma studenters lärande kan hjälpa dem utveckla sitt eget lärande. Tips på riktlinjer för att lyckas med detta samt material och resurser för uppföljning.
 • NU2018 Bildpuff NU2018 — Det akademiska lärarskapet 2018-05-08 NU-konferensen är Sveriges största mötesplats för alla med intresse för högskolepedagogisk utbildning och utveckling. Under konferensdagarna ges möjlighet att möta andra som är intresserade av lärande, undervisning samt högskolepedagogisk forskning och utveckling.
 • Dynamik i forskarhandledning Skapa energi och dynamik i din forskarhandledning 2018-03-22 Konflikthantering, skrivblockeringar och handledande samtal är några av de teman som tas upp i ny workshop-serie om forskhandledning. Workshop-serien omfattas av fyra workshopar som har gemensamt att de ska stärka och stimulera handledare att skapa en lärandeprocess som stödjer doktorandens utveckling till självständig forskare.
 • Pristagare i Pedagogisk idétävling 2018 Bästa utvecklingsidéerna prisade 2018-03-16 Återkoppling, experimentkit och quiz. Om det handlar de idéer som nu fått pris i Stockholms universitets pedagogiska idétävling för studenter. De tre pristagarna är Linnea Östensson, Emma Andersson och Cecilia Sandin.
 • Pristagare Pedagogisk idétävling för studenter Vinnare utsedda i pedagogisk idétävling 2018-02-26 Pedagogisk idétävling för studenter vid Stockholms universitet är avgjord. Fyra goda idéer om hur studenter kan vara med och förbättra sin utbildning är utsedda. De vinnande förslagen resulterar nu i studentdrivna pedagogiska utvecklingsprojekt vid aktuella institutioner.
 • Pedagogiska ambassadörer 2018 2018 års pedagogiska ambassadörer utsedda 2018-02-16 Pedagogiska ambassadörer är speciellt utvalda universitetslärare med uppdraget att driva ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid sin egen institution. Åtta nya utvecklingsprojekt har startat för att stimulera till utveckling av undervisning och lärande. Projekten kommer bl.a. att arbeta med att motverka plagiering, utveckla nya undervisningsformer och kollegial återkoppling.
 • Info Kursen Pedagogisk meritportfölj görs om till ny öppen webbresurs 2017-10-25 Centrum för universitetslärarutbildning arbetar om kursen Pedagogisk meritportfölj till en ny webbresurs för universitetets lärare. Förhoppningen är att ge ökat kontinuerligt stöd till undervisande personal att skapa och utveckla en pedagogisk meritportfölj.
 • Workshopdeltagare Nytt utbud av workshopar om undervisning 2017-01-23 Universitetslärare kan utveckla sin undervisning och stärka sig i sin lärarroll genom att delta i workshopar om högskolepedagogik. Därför har nu tagits fram ett omfattande workshop-program, med en workshop i veckan under hela våren.
 • Max Scheja Maxad högskola – hur maximerar vi lärandet? Länk till Almedalsseminarium 2016-08-30 Max Scheja, professor i högskolepedagogik, deltog i ett seminarium i Almedalen den 6 juli arrangerat av SULF (Sveriges universitetslärare och forskare) och SFS (Sveriges förenade studentkårer). Här finns en länk till webbsändningen av seminariet. Seminariet tar upp frågan om den obalans som finns idag mellan å ena sidan forskning och å andra sidan utbildning (undervisning). Hur kan vi utveckla förutsättningar för ett akademiskt lärarskap som gör det möjligt att kombinera forskning inom det egna ämnet med det systematiska utforskandet av ämnets pedagogiska potential?
 • Jeanna Wennerberg pedagogiska ambassadör 2015 Pedagogisk ambassadör hjälper lärare stötta studenter 2016-04-12 Med relativt enkla – och kostnadseffektiva – åtgärder kan man hjälpa många studenter att klara sina studier språkligt. Det säger Jeanna Wennerberg, en av Centrum för universitetslärarutbildnings pedagogiska ambassadörer under hösten 2015.
 • Foto på Klara Bolander Laksov Föreståndaren för nya CeUL: ”Ska bli oerhört spännande” 2014-10-15 Den 1 juli beslutade rektor att inrätta Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL. Syftet är att stärka utbildningen av universitetslärare och förtydliga utbildningens koppling till den forskning inom högskolepedagogik och ämnesdidaktik som pågår inom universitetet. Klara Bolander Laksov är föreståndare för CeUL.
 • CeUL etta Nytt centrum för universitetslärarutbildning 2014-09-19 Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, kommer att erbjuda kompetensutvecklande och behörighetsgivande utbildningar för lärare och doktorander inom undervisning och lärande på universitetsnivå. Utbildningarna ska utgöra en naturlig del i lärares kontinuerliga professionella utveckling.

Kontakt CeUL:s kansli

Postadress
Institutionen för pedagogik och didaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Frescativägen 54, Frescati, Stockholm

Faktureringsadress
Stockholms universitet
Referens 306, CeUL
Postbox 50741
202 70 Malmö

Föreståndare
Klara Bolander Laksov
Tfn 08-1207 6302

Frågor om högskolepedagogiska kurser och övrig verksamhet

E-mejl: ceul@su.se

Karin Christoffersson Tfn 08-16 4093

Clara Fagerlind

Annika Forslund Tfn 08-16 2278

Kontakt CeUL:s styrelse

Karin Christoffersson, sekreterare
E-post: karin.christoffersson@edu.su.se
Tfn: 08-16 4093

Clas Hättestrand, ordförande
E-post: clas.hattestrand@su.se
Tfn: 08-16 2260