Nyheter

Nyheter

 • Ny seminarie- och workshopserie om relationskompetens i undervisningen 2019 2019-10-15 Relationskompetens är en viktig kompetens när vi skapar goda pedagogiska lärmiljöer och kan i många fall vara helt avgörande för ett kvalitativt lärande. Lär dig mer om hur du stärker din roll som lärare och samtidigt förbättrar studenternas lärande genom ett fungerade samspel. Ny seminarie- och workshopserie för dig som undervisar vid universitet.
 • Workshop: Intercultural communication in research supervision 2019-10-15 This is a workshop about supervising postgraduate research students in intercultural contexts. Participants are introduced to different ways of dealing with intercultural incidents, including different value systems, different ways of relating to hierarchy, characteristics of different cultures.
 • Lena Geijer och Tore Nilsson Workshop: Trimma dina undervisnings- och examinationsformer 2019-10-11 Vad har du prövat? Problembaserat lärande, undersökande arbetssätt, Active-Learning-Classroom och omvänt klassrum — modellerna och begreppen för hur vi kan tänka kring och organisera vår undervisning är många. Tillsammans med kollegor hittar du nya former och modeller för att utveckla undervisning och examination.
 • Årets lärare 2019 Möt Årets lärare 2019 — om kreativitet i undervisningen 2019-10-03 Undervisning kan vara dötrist, tråkigt och alldeles alldeles underbart. Hur gör lärare för att hålla sitt engagemang och sitt intresse för att undervisa levande?
 • Maria Parappilly SAMTAL@SU: Race to improve student understanding of uncertainty — using lego in the physics lab 2019-10-01 A novel method is proposed for how LEGO race cars can help students increase their understanding of uncertainty and motivate them in physics labs. The intervention was developed for students in an introductory physics topic with a high early drop-out rate. Lunch seminar on teaching and learning with guest Associate Professor Maria Parappilly from Flinders University in Australia.
 • Workshop: Kursdesign för Athena 2019-09-19 Tillsammans med dina kollegor i ett lärarlag, lär er mer om kursdesign för universitetets lärplattform Athena. I workshopen arbetar ni med en kombination av ABC-metoden för utveckling av kursdesign och designmönster (en slags digitala resuser) skapade av en arbetsgrupp för pedagogiskt stöd speciellt för Athena.
 • Workshop: En jämställd akademi — verklighet eller myt? 2019-09-18 Vi arbetar med aktiviteter och metoder som tar oss bakom barriär och mur av ”politisk korrekthet”. Tillsammans utmanar vi våra föreställningar och attityder kring frågor som vi i diskussion tar för givna. På så sätt ökar vi möjligheterna till handlingsberedskap ifall konflikter skulle uppstå både interpersonellt och kollektivt.
 • Kompass Utveckla ditt handledarskap — workshopserie om forskarhandledning 2019-09-15 Få nya perspektiv på utmaningar i ditt handledarskap genom att delta i en eller flera workshoppar om forskarhandledning. Nyheter i höstens workshopserie fokuserar på etiskt handledarskap och interkulturell kommunikation. Favorit i repris är workshopen om regler och förordningar för forskarutbildningen just vid Stockholms universitet.
 • Lärarkonferensen Lärarkonferens2020 lyfter vetenskapligt förhållningssätt till undervisning 2019-09-10 Möjligheter med akademiskt lärarskap! Det är temat på Stockholms universitets fjärde högskolepedagogiska konferens för universitetets lärare och pedagogiskt ansvariga. Lärarkonferens2020 som går av stapeln den 26 mars 2020 är en mötesplats för utbyte av utveckling och utforskning av den universitetspedagogiska praktiken. Vik dagen redan nu!
 • Studenter Underlätta för studenter att klara svåra kurser 2019-06-18 Fem universitetslärare har möjlighet delta i utbildning om samverkansinlärning i höst. Samverkans-Inlärning (SI-PASS) är en pedagogisk modell som hjälper studenter att lyckas med svåra, ofta inledande kurser. Du får verktyg att tillsammans med dina kollegor öka genomströmningen vid institutionens kurser. Du ingår också i ett nätverk med uppgift att bygga upp kunskap och erfarenhet om samverkansinlärning vid universitet.
 • Pixabay Utlysning av positioner som pedagogiska ambassadörer 2020 2019-06-07 Ansök om position som pedagogisk ambassadör. Som pedagogisk ambassadör leder du ett pedagogiskt utvecklingsprojekt inom din egen verksamhet. Projektet ska stimulera den pedagogiska infrastrukturen vid institutionen. Du stödjer kollegor, leder pedagogiska diskussioner, initierar och driver utvecklingsdagar om frågor relevant för dig och dina lärarkollegor.
 • equality Seminarium om utmaningar och möjligheter med jämställdhetsintegrering vid universitetet 2019-05-10 Alla universitet behöver och vill arbeta aktivt med frågor kring genus och jämställhet men vägen till ett verkligen jämställt universitet är inte självklar. Var med utveckla idéer om hur jämställdhetsintegrering kan genomsyra både våra institutioner och vår undervisning. Seminariet vänder sig till dig som undervisar, forskar eller arbetar administrativt vid universitetet.
 • Cormac McGrath Administratörsträff om kursvärderingar för utveckling av goda utbildningsmiljöer 2019-05-06 Hur ser utvecklingen ut av universitetets generella kurvärderingsverktyg? Hur kan man engagera studenter i kurs- och programutvärdering på kompletterande sätt? Nätverket Administratörer för god utbildningsmiljö bjuder in till träff med tema kursvärderingar. Gäst är Cormac McGrath, universitetspedagogisk utvecklare.
 • Workshop om Responsbaserade textseminarier Skapa engagerande och produktiva textseminarier för magister- och doktorandstudenter 2019-04-09 Vill du ha mer aktiva, meningsfulla och produktiva textseminarier med dina magister- och doktorandstudenter? Lär dig använda nya modellen "Responsbaserade textseminarier" som skapar engagemang och stödjer lärandet hos både skribenten och andra medverkande.
 • Fotografi på studieadministratör Administratörer vill stödja arbete med utveckling av utbildningsmiljöer 2019-03-14 Nu startar nytt nätverk för administratörer som vill vara med och bidra till utveckling av universitetets utbildningsmiljöer. Tillsammans med kollegor från olika institutioner skapar vi en plattform för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och inspiration för hur du som administratör kan stödja arbetet med att skapa goda utbildningsmiljöer.
 • Pedagogiska ambassadörer De är årets pedagogiska ambassadörer 2019-02-22 Pedagogiska ambassadörer är speciellt utsedda universitetslärare som driver ett projekt för utveckling av undervisning vid sin institution. Nu startar nya projekt om bland annat utveckling av undervisningsformer, bedömning av examensarbeten och lärarlagets digitala kompetens.
 • Internat på Vår gård Ny fortsättningskurs i forskarhandledning 2019-02-18 Fortsättningskurs för dig som har handlett minst en doktorand till disputation. Genom kollegialt erfarenhetsutbyte får du fördjupa dig i utveckling av ditt professionella förhållningssätt, både i förhållande till doktorander och kollegor.
 • Pedagogiskt skrivande kursbild Dokumentera ditt pedagogiska utvecklingsprojekt 2019-01-24 Kurs i högskolepedagogik stödjer dig som är universitetslärare att utveckla ditt pedagogiska skrivande. Här får du nya kunskaper i att länka forskning till pedagogisk utveckling och att dokumentera pedagogiska projekt. Kursen är webbaserad och bygger på självstudier med stöd av en handledare. Du kan börja när det passar dig i tid eftersom kursen ges löpande.
 • Pedagogisk idétävling 2019 Pedagogisk idétävling — utveckla din utbildning och bli briljant på projektledning 2019-01-24 Var med och tävla! Kom med idéer om hur din utbildning kan bli bättre! I vinstpotten — möjlighet att bli briljant på projektledning då du driver ett utvecklingsprojekt som bygger på din idé. Nu öppnar tävling för studenter om idéer för hur undervisning och lärande vid universitetets utbildningar kan förbättras.
 • Tom Angelo professor innovatiov högskolepedagogisk utveckling Workshop: Hur väl lär de sig vad vi undervisar? En introduktion till klassrumsutvärdering 2018-10-12 Vad är klassrumsvärdering? Hur fungerar det och hur kan det hjälpa studenter att bli mer självständiga och effektiva i sitt lärande? Exempel på hur enkla flexibla sätt att bedöma studenters lärande kan hjälpa dem utveckla sitt eget lärande. Tips på riktlinjer för att lyckas med detta samt material och resurser för uppföljning.
 • Årets lärare 2018 Temapub: Årets lärare om utmaningar och möjligheter i lärarskapet 2018-09-24 I samverkan med Fakultetsklubben bjuder Centrum för universitetslärarutbildning in till klubbkväll med tema Årets lärare i samtal om utmaningar och möjligheter i lärarskapet. Möt årets pedagogiska pristagare och lärarkollegor i informell miljö och utbyt tankar och erfarenheter kring vad det innebär att vara universitetslärare.
 • Lotta Jons Nytt pedagogiskt utvecklingsstöd till din institution 2018-09-10 I höst har universitetets institutioner möjlighet att boka konsulthjälp för pedagogisk utveckling. Centrum för universitetslärarutbildning erbjuder stöd av en universitetspedagogisk utvecklare eller mediepedagog i form av till exempel individuella konsultationer med lärare, gruppkonsulationer eller en workshop med ett specifikt tema.
 • NU2018 Bildpuff NU2018 — Det akademiska lärarskapet 2018-05-08 NU-konferensen är Sveriges största mötesplats för alla med intresse för högskolepedagogisk utbildning och utveckling. Under konferensdagarna ges möjlighet att möta andra som är intresserade av lärande, undervisning samt högskolepedagogisk forskning och utveckling.
 • Dynamik i forskarhandledning Skapa energi och dynamik i din forskarhandledning 2018-03-22 Konflikthantering, skrivblockeringar och handledande samtal är några av de teman som tas upp i ny workshop-serie om forskhandledning. Workshop-serien omfattas av fyra workshopar som har gemensamt att de ska stärka och stimulera handledare att skapa en lärandeprocess som stödjer doktorandens utveckling till självständig forskare.
 • Pristagare i Pedagogisk idétävling 2018 Bästa utvecklingsidéerna prisade 2018-03-16 Återkoppling, experimentkit och quiz. Om det handlar de idéer som nu fått pris i Stockholms universitets pedagogiska idétävling för studenter. De tre pristagarna är Linnea Östensson, Emma Andersson och Cecilia Sandin.
 • Pristagare Pedagogisk idétävling för studenter Vinnare utsedda i pedagogisk idétävling 2018-02-26 Pedagogisk idétävling för studenter vid Stockholms universitet är avgjord. Fyra goda idéer om hur studenter kan vara med och förbättra sin utbildning är utsedda. De vinnande förslagen resulterar nu i studentdrivna pedagogiska utvecklingsprojekt vid aktuella institutioner.
 • Pedagogiska ambassadörer 2018 2018 års pedagogiska ambassadörer utsedda 2018-02-16 Pedagogiska ambassadörer är speciellt utvalda universitetslärare med uppdraget att driva ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid sin egen institution. Åtta nya utvecklingsprojekt har startat för att stimulera till utveckling av undervisning och lärande. Projekten kommer bl.a. att arbeta med att motverka plagiering, utveckla nya undervisningsformer och kollegial återkoppling.
 • Info Kursen Pedagogisk meritportfölj görs om till ny öppen webbresurs 2017-10-25 Centrum för universitetslärarutbildning arbetar om kursen Pedagogisk meritportfölj till en ny webbresurs för universitetets lärare. Förhoppningen är att ge ökat kontinuerligt stöd till undervisande personal att skapa och utveckla en pedagogisk meritportfölj.
 • Workshopdeltagare Nytt utbud av workshopar om undervisning 2017-01-23 Universitetslärare kan utveckla sin undervisning och stärka sig i sin lärarroll genom att delta i workshopar om högskolepedagogik. Därför har nu tagits fram ett omfattande workshop-program, med en workshop i veckan under hela våren.
 • Max Scheja Maxad högskola – hur maximerar vi lärandet? Länk till Almedalsseminarium 2016-08-30 Max Scheja, professor i högskolepedagogik, deltog i ett seminarium i Almedalen den 6 juli arrangerat av SULF (Sveriges universitetslärare och forskare) och SFS (Sveriges förenade studentkårer). Här finns en länk till webbsändningen av seminariet. Seminariet tar upp frågan om den obalans som finns idag mellan å ena sidan forskning och å andra sidan utbildning (undervisning). Hur kan vi utveckla förutsättningar för ett akademiskt lärarskap som gör det möjligt att kombinera forskning inom det egna ämnet med det systematiska utforskandet av ämnets pedagogiska potential?
 • Jeanna Wennerberg pedagogiska ambassadör 2015 Pedagogisk ambassadör hjälper lärare stötta studenter 2016-04-12 Med relativt enkla – och kostnadseffektiva – åtgärder kan man hjälpa många studenter att klara sina studier språkligt. Det säger Jeanna Wennerberg, en av Centrum för universitetslärarutbildnings pedagogiska ambassadörer under hösten 2015.
 • Foto på Klara Bolander Laksov Föreståndaren för nya CeUL: ”Ska bli oerhört spännande” 2014-10-15 Den 1 juli beslutade rektor att inrätta Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL. Syftet är att stärka utbildningen av universitetslärare och förtydliga utbildningens koppling till den forskning inom högskolepedagogik och ämnesdidaktik som pågår inom universitetet. Klara Bolander Laksov är föreståndare för CeUL.
 • CeUL etta Nytt centrum för universitetslärarutbildning 2014-09-19 Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, kommer att erbjuda kompetensutvecklande och behörighetsgivande utbildningar för lärare och doktorander inom undervisning och lärande på universitetsnivå. Utbildningarna ska utgöra en naturlig del i lärares kontinuerliga professionella utveckling.

Kontakt CeUL:s kansli

Postadress
Institutionen för pedagogik och didaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Frescativägen 54, Frescati, Stockholm

Faktureringsadress
Stockholms universitet
Referens 306, CeUL
Postbox 50741
202 70 Malmö

Föreståndare
Klara Bolander Laksov
Tfn 08-1207 6302

Frågor om högskolepedagogiska kurser och övrig verksamhet

E-mejl: ceul@su.se

Karin Christoffersson Tfn 08-16 4093

Clara Fagerlind

Annika Forslund Tfn 08-16 2278

Kontakt CeUL:s styrelse

Karin Christoffersson, sekreterare
E-post: karin.christoffersson@edu.su.se
Tfn: 08-16 4093

Clas Hättestrand, ordförande
E-post: clas.hattestrand@su.se
Tfn: 08-16 2260