Tillgänglig undervisning

Gör din undervisning tillgänglig för alla

Redan 2001 skrevs det in i högskolelagen att universitet och högskolor ska sträva efter en breddad rekryteringen till högre utbildning och under 2020 fick UKÄ ett regeringsuppdrag att utvärdera universitets och högskolors arbete med breddad rekrytering. Andelen avgångselever från gymnasiet som söker sig vidare till högre utbildning har ökat stort under de senaste åren och lärare inom högre utbildning möter idag en större mångfald bland studenter än för bara 10 år sedan. Ett sätt att möta den breddade rekryteringen är att erbjuda våra studenter tillgänglig undervisning som underlättar studierna för alla och som kan förbättra den övergripande pedagogiska kvaliteten.

Checklista för tillgänglig undervisning

Tillgänglig undervisning innebär att du i din undervisning tar hänsyn till studenters olika behov. Pedagogiska anpassningar som är helt nödvändiga för en enskild student med funktionsnedsättning gynnar dessutom oftast hela studiegruppen och kan dessutom leda till pedagogisk utveckling.

Tio tips som gör din Zoom-undervisning mer tillgänglig

Att undervisa online kan många gånger upplevas som en svår uppgift om man inte är van och det kan då vara lätt att glömma bort tillgängligheten. Här är får du konkreta tips som gör din Zoom-undervisning mer tillgänglig.

Undervisa på distans med skrivtolk

För att kunna tillhandahålla skrivtolkning i Zoom behöver den som är ”host” för mötet först aktivera undertexter (closed captions) i sina inställningar på deras hemsida.

Pedagogeeks om breddat deltagande

Anpassa din undervisning för olika funktionsnedsättningar

Alla studenter som vi möter i vårt uppdrag som lärare är olika. De har olika behov och förutsättningar och lär på olika sätt. Den här resursen ger dig handledning i mötet med olika studenter och tar upp vad som är viktigt att tänka på vid de vanligast förekommande funktionsnedsättningarna.

Gör dina dokument tillgängliga för alla

Många åtgärder för att öka tillgängligheten i ett dokument är oberoende av dokumentets format. Här nedan redovisar vi några allmänna och övergripande aspekter som är viktiga att tänka på när du skapar dokument oavsett om det är en presentation eller ett textdokument.

Undervisa på distans med teckenspråkstolk

På digitala plattformar, som t.ex. Zoom, är det normalt att den teckenspråkiga studenten "pinnar" tolkens ruta i speaker view för att få en behaglig storlek på tolken.

Högskolepedagogisk forskning om tillgänglig undervisning

Kontakt

Vilka resurser vill du se mer av?
Mejla oss dina önskemål, tips eller idéer.

Stefan Karlsson
E-post: stefan.karlsson@dsv.su.se

Universitetsblå knapp med texten IKT-pedagogiska teamet
Digitala stödsystem i undervisningen
Aktuell högskolepedagogisk forskning