Foto: Pixabay

Träff den 27 apil 2021

Tid: kl 15.15-16.30
Plats: Onlinemöte med Zoom

Om träffen

Vi får besök av professor Una Cunningham och IKT-pedagog Stefan Karlsson från SU:s IKT-pedagogiska team, som arbetar med att stödja universitetets lärare och institutioner att utveckla sin pedagogiska verksamhet med hjälp av olika verktyg i informations- och kommunikationsteknik. Una och Stefan kommer bland annat att presentera några resultat från en kartläggning som gjordes under hösten 2020, som ett underlag för vidare diskussion.

Vi inleder dock träffen med en kort presentation av ett kommande pedagogiskt utvecklingsprojekt vid IPD: Meeri Hellsten, Helena Reierstam, Brian Denman presenterar PAT – Personalized Assessment Tool. Det är ett instrument som kan användas som en extra resurs för att ge hänvisningar om var studenters och lärares styrkor ligger i förhållande till kreativitet, kommunikation, reflektion, analytiskt tänkande, och problemlösning. Dessa kan bli starka motivationsboosters för att t.ex. stanna kvar på kursen, eller för lärare att förbättra sin undervisning för att rikta undervisningsaktiviteter mot vissa förmågor.

 

Program:

15.15-15.30     Kort presentation av Personalized Assessment Tool (PAT)
15.30-16.30    IKT-pedagogiska gruppen initierar ett samtal om IKT-pedagogiskt stöd

 

 

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan

Vi mejlar möteslänken till anmälda deltagare. Välkommen!

Anmäl dig här till träffen den 27 april

 

 

Mer om nätverket för undervisnings- och examinationsformer

 

Kom med i nätverket

Välkommen du som är anställd vid Stockholms universitet. Var med pröva och diskutera erfarenheter och studentreaktioner kring undervisnings- och examinationsformer! Vi vill gärna tillsammans skapa många goda idéer som bidrar till att utveckla högskolepedagogiken.

Nätverket har en projektsida på Athena: NUEX – Nätverket för undervisning och examination. Du blir medlem i nätverket genom att anmäla dig till projektsidan.

Så här anmäler du dig:

  • Logga in på Athena, klicka på Kurser och sedan scrolla ner och klicka på Alla kurser.
  • Klicka på ”Kurskatalog för siten” längst upp i högra hörnet
  • Sök fram NUEX i sökrutan
  • Klicka på länken och sedan på Anmäl dig till ”kursen”. Klart!

Kontaktpersoner för nätverket

Lena Geijer, E-post: lena.geijer@edu.su.se eller Tore Nilsson, E-post: tore.nilsson@isd.su.se