Pedagogisk kontaktperson

Varje institution vid Stockholms universitet utser en pedagogisk kontaktperson med syfte att fungera som kontakt/länk mellan Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) och institutionen.

Som pedagogisk kontaktperson arbetar du aktivt med att bidra till att stimulera den pedagogiska miljön vid din institution genom att:

  • Vidarebefordra information (mejl) från CeUL om till exempel råd, workshoppar och kurser som det finns platser på till kollegor.
  • Delta i nätverksträffar för pedagogiska kontaktpersoner med CeUL, två till tre gånger per termin, för inspiration, informationsutbyte och nätverkande. (Svara i Outlook-inbjudningarna till möten om du kommer eller inte.)
  • Verka för att pedagogiska frågor tas upp i olika sammanhang vid institutionen, till exempel i nyhetsbrev, vid lärarmöten och personaldagar.
  • Eventuellt hålla i (eller se till att någon håller i) informella eller formella pedagogiska seminarier, lunch- eller fikaträffar.
  • Fånga upp utmaningar, problem och områden som institutionen behöver belysa och kontakta CeUL för diskussion om hur de kan lösas.
  • Diskutera med prefekt om CeUL kan kunna bistå med information/inspiration på särskilt tema vid personaldagar.
  • Diskutera om någon av CeUL:s workshoppar med fördel skulle kunna hållas i institutionens lokaler, och därmed inspirera till högre antal deltagare från just din institution.

Nätverksträffar i höst

I höst anordnar CeUL två träffar för pedagogiska kontaktpersoner, inbjudan till dessa träffas skickas via Outlook.

22 september 2020 kl 1516.15

Plats: Online via Zoom

Innehåll: Fokus blir på enkätsvaren om erfarenheter från vårens online-undervisning

11 november 2020 kl 1516.15

Plats: Online via Zoom

Innehåll: Fokus bestäms vid första mötet

 

Vem är pedagogisk kontaktperson vid din institution?