Pedagogiska ambassadörer 2015

Jeanna Wennerberg pedagogiska ambassadör 2015

Pedagogisk ambassadör hjälper lärare stötta studenter

Med relativt enkla – och kostnadseffektiva – åtgärder kan man hjälpa många studenter att klara sina studier språkligt. Det säger Jeanna Wennerberg, en av Centrum för universitetslärarutbildnings pedagogiska ambassadörer under hösten 2015.

Akademiska litteraciteter och insocialisering i den akademiska miljön

Är ett utvecklingsprojekt som syftar till att vägleda nybörjarstudenter in i den akademiska miljön och den skriftspråkliga kultur som råder på högskolan. Idag är det en hel del studenter som behöver stöttning, särskilt språkligt, för att klara sina studier. Jeanna Wennerberg, universitetslektor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet är första pedagogisk ambassadör ut för Centrum för universitetslärarutbildning.

Kontakt

Pedagogiska ambassadörer

Karin Christoffersson

E-post: karin.christoffersson@edu.su.se

Tfn: 08-16 4093

Pedagogiska ambassdörsrapporter

Pedagogiska ambassadörer 2015

  • Under hösten 2015 har Jeanna Wennerberg, Institutionen för svenska och flerspråkighet, och Christine Ericsdotter, Språkstudion, varit pedagogiska ambassadörer.