Samverkans-Inlärning s.k. SI-PASS (eng. Supplemental Instruction — Peer Assisted Study Sessions) är en pedagogisk modell som hjälper studenter att lyckas på svåra, ofta inledande kurser. Studenter ökar sina möjligheter till bättre studieresultat, lär sig att lära och skapar samtidigt ett kontaktnät av studiekamrater. Andra färdigheter som förbättras är problemlösning, lagarbete och samverkan, kritiskt tänkande och att presentera inför grupp. Nu väntar några högskolepedagogiska temadagar då Stockholms universitets lärare har möjlighet att lära sig mer om Samverkans-Inlärning. Detta då Nationell SI-PASS konferens och metodhandledarutbildning är förlagd till Stockholms universitet 21—24 april.

SI-PASS metodhandledarutbildning

Tid: 22—24 april 2020

Plats: Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 8

Utbildningen som sker i Lunds universitets regi är förlagd till Stockholms universitet. Metodhandledarutbildningen fokuserar på vad SI-PASS är, hur det fungerar, vilka resultat den ger och hur du vid ditt lärosäte implementerar SI-PASS. Utbildningen vänder sig till dig som är universitetslärare, pedagog, studievägledare och annan personal som är intresserad av att starta ett eget SI-PASS program eller bara vill lära sig mer om arbetssättet. Sista anmälningsdag är 22 mars.

Mer om utbildningen och anmälan

 

Arrangör är Europeiskt Centrum för SI-PASS vid Lunds universitet i samverkan med Centrum för universitetslärarutbildning, Stockholms universitet. Europeiskt Centrum för SI-PASS, Lunds universitet är ett av fem center i världen med uppdrag att informera, utbilda och utvärdera SI-program. Med uppdragsområde Europa erbjuder man kontinuerligt SI-metodhandledarutbildningar, deltar på konferenser för att sprida information, kvalitetssäkrar och gör gemensamma utvärderingar av de olika programmen inom SI-PASS.

 

Missa inte den nationella konferensen om Samverkans-Inlärning som är förlagd till Stockholms universitet.

Nationell konferens om Samverkans-Inlärning

Tid: 21 april 2020 : 9—16

Plats: Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 8, Hus U,  Nordenskiöldsalen

Välkommen att delta och lyssna på det senaste om utvecklingen av SI-PASS i Sverige och Europa. För all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga vid Stockholms universitet.

Program och anmälan

 

Om Samverkans-Inlärning

Bygger på kollaborativt lärande

Samverkans-Inlärning bygger på kollaborativt lärande, där studenter träffas regelbundet i mindre studiegrupper om fem till femton deltagare under ledning av en SI-ledare. En SI-ledare är en student som har läst kursen tidigare och som nu fungerar som förebild och guide men inte som lärare. SI-ledaren handleds i sin tur av en SI-metodhandledare. En SI-metodhandledare är en lärare vid universitetet som har genomgått SI-PASS metodhandledarutbildning. Det är metodhandledaren som driver och ansvarar för verksamheten.

SI-ledaren stödjer studentgruppens arbetsprocess

Studenter blir SI-ledare efter att ha deltagit i en särskild tvådagarsutbildning i SI-strategier och ledarskap. En SI-ledare hjälper studentgrupperna att vaska fram och explicitgöra moment i kursen som upplevs som svåra, de agerar övningsledare och moderator i diskussioner för att behandla och lösa dessa svåra moment. SI-ledaren ska alltså hjälpa studenterna att tillsammans hitta svaren på sina frågor och att arbeta effektivt och målmedvetet i grupp.

Blir säkra gruppledare och förstår kursinnehållet bättre

Det finns även pedagogiska vinster för studenter som är SI-ledare. De blir säkrare i att leda en grupp och diskussioner, bättre på att prata inför andra och att möta och inspirera studenter. De får också ökat självförtroende och en betydligt bättre förståelse av kursinnehållet.

 

Vill du veta mer om Samverkans-Inlärning?