Högskolepedagogisk temadag

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för universitetslärarutbildning
  4. Utbildning
  5. Högskolepedagogisk temadag
Foto: Klara Bolander Laksov/SU

Högskolepedagogiska temadagar

Vi anordar ungefär en till två högskolepedagogiska temadagar per termin för universitetets lärare. Det är en dag då vi speciellt uppmärksammar ett ämne som är relevant för utveckling av undervisning i högre utbildning. Programmet kan då bestå av till exempel en eller flera föreläsningar och efterföljande workshop/-par. En temadag kan fungera som en bra diskussionöppnare för frågor inom lärarkollegiet eller något du tar med dig till din egen kompetensutveckling.

Läs mer om tidigare högskolepedagogiska temadagar

 

AI och framtidens undervisning. Foto: Mostphotos

Temadag: AI och framtidens undervisning

Kan vi skapa nya och kreativa undervisningsaktiviteter med OpenAI:s ChatGPT? Hur kan vi förhålla oss till ny AI-teknologi i relation till examination? Hur vänder vi farhågor och problem kring digitalisering till att istället hitta nya vägar mot ett bättre lärande för våra studenter?

Student i bibliotek. Foto: Mostphotos

Temadag: Om pedagogiska perspektiv på kvalitet i forskarutbildning

Vad kännetecknar en forskarutbildning av hög kvalitet? Hur kan vi förbättra forskarutbildningen så att doktoranders utveckling främjas? Vad kan vi lära oss av UKÄ:s kvalitetsgranskningar av forskarutbildningar ur ett pedagogiskt perspektiv? Evenemanget hålls på engelska.

Kontakt högskolepedagogiska temadagar

Om du har några frågor om våra högskolepedagogiska temadagar är du välkommen att kontakta vår projektkoordinator.

Karin Christoffersson

Tfn: 08-16 4093

AKTUELLA TEMADAGAR 2023

27 mar: AI och framtidens undervisning

7 dec: Hållbart lärande med pedagogiska ambassadörer. Goda exempel på utvecklingsprojekt från 2023.

MER OM AI I DIN UNDERVISNINING

Workshoppar för dig som vill lära dig mer om hur artificiell intelligens påverkar högreutbildning och fördjupa dig i de fördelar och risker som är förknippade med AI.

5 maj: Förstå AI och dess inverkan på universitetsutbildning

12 maj: Understanding the Impact of AI in University Education