Högskolepedagogisk temadag

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för universitetslärarutbildning
  4. Utbildning
  5. Högskolepedagogisk temadag

Högskolepedagogiska temadagar om Samverkans-Inlärning

Samverkans-Inlärning (SI-PASS) är en pedagogisk modell som hjälper studenter att lyckas på svåra, ofta inledande kurser. Studenter ökar sina möjligheter till bättre studieresultat, lär sig att lära och skapar samtidigt ett kontaktnät av studiekamrater. Andra färdigheter som förbättras är problemlösning, lagarbete och samverkan, kritiskt tänkande och att presentera inför grupp. Nationell SI-PASS konferens och metodhandledarutbildning är förlagd till Stockholms universitet 21-24 april.

Samverkans-Inlärningskonferens vid Stockholms universitet

Nationell konferens om samverkansinlärning gästar universitetet

Nationell konferens om samverkansinlärning (eng. Supplemental Instruction) gästar Stockholms universitet i april. Unikt tillfälle för dig som undervisar vid SU att lära mer om pedagogisk modell som hjälper studenter att lyckas på svåra, ofta inledande kurser.

Metodhandledarutbildning i Samverkans-Inlärning — pedagogisk modell för ökad genomströmning

Så här motverkar vi avhopp I Metodhandledarutbildning om pedagogiska modellen Samverkans-Inlärning (Supplmental Instruction) lär du dig hur modellen fungerar, vilka resultat den ger och hur du kan införa arbetssättet i dina kurser. Unikt tillfälle då utbildningen gästar universitetet 22-24 april.

Kontakt

Om du har några frågor om våra högskolepedagogiska temadagar är du välkommen att kontakta vår projektkoordinator.

Karin Christoffersson

Tfn: 08-16 4093

AKTUELLA TEMADAGAR

TEMA: Samverkans-Inlärning

21 APRIL

Nationell konferens om Samverkans-Inlärning (eng. Suppmentary Instruction)

2224 ARPIL

Metodhandledarutbildning i Samverkans-Inlärning