Om kursen

I kursen ges möjlighet att reflektera över vad det är man faktiskt gör när man handleder och hitta sätt att göra handledningen så bra och effektiv som möjligt. Detta görs genom diskussioner med kollegor från andra ämnen och fakulteter. I kursen ingår också föreläsningar i vilka olika aspekter av forskarhandledningen belyses, allt ifrån regelverket på forskarutbildningsnivå till stora och övergripande frågor om hur olika vetenskapsideal kan inverka på hur man handleder.

Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminariediskussioner och praktiska övningar. Deltagarna förväntas läsa den litteratur som ingår i kursen och göra ett antal skriftliga uppgifter.

Innehåll

  • handledarens arbetsuppgifter och ansvar
  • tillämpning av regelverket för forskarutbildningen
  • forskningsprocessen
  • forskningsideal och handledartyper
  • genus och mångfald i relation till forskarhandledning
  • forsknings- och forskaretik i relation till forskarhandledning

Omfattning

Kursen omfattas av fyra kursdagar. Deltagarna förväntas också göra en del arbete utanför själva kursdagarna, sammantaget motsvarar kursen ungefär två veckors arbete på heltid, motsvarande, 3 hp.

Schema våren 2020

Kursdagar

20 februari, 21 februari, 6 mars samt 3 april

Alla dagar kl 9—16
Lokal/hitta till Naturens Hus
Språk Svenska
Kursledare Jesper Sollerman och Inga Sanner

 

Intyg

De som deltar aktivt i de fyra kursdagarna och fullgör de skriftliga uppgifter som ingår i kursen erhåller ett intyg. Frånvaro med giltigt skäl kan accepteras upp till 25% av kurstiden och kompenseras i första hand genom deltagande i motsvarande moment på en kommande kurs eller genom en uppgift som utformas tillsammans med kursledarna.

Anmälan och anmälningsvillkor

För tillträde till kursen krävs doktorsexamen eller motsvarande samt anställning vid Stockholms universitet eller annan högskola. Företräde ges till anställda vid Stockholms universitet.

Kurskostnaden är 12 500 kr och betalas vanligtvis av fakultetsnämnd, institution eller högskola. Deltagaren ansvarar för att undersöka vad som gäller vid finansiering av kursavgiften. Din anmälan skall vara förankrad hos prefekt eller motsvarande. När ansökningstiden är slut och din ansökan har behandlats får du ett meddelande genom bokningssystemet med anvisningar hur du slutför din anmälan. Därefter är din anmälan bindande. Kursavgiften återbetalas inte vid outnyttjad kursplats.

Om konkurrens om platserna uppkommer gör vi ett urval av de sökande enligt följande:

Huvudprincipen för antagning är tidpunkt för anmälan. Vi prioriterar också sökande som tidigare sökt kursen men inte fått plats. Vi strävar efter en fördelning av deltagarna på kursen gällande fakulteter, kön och erfarenhet av forskarhandledning.

Vid urvalet tar vi även hänsyn till följande kriterier:

  •  sökande som är från ett ämnesområde som är underrepresenterad bland övriga deltagare
  •  sökande underrepresenterad kön
  • sökande med erfarenhet av forskarhandledning i de fall sådan saknas bland många av de andra deltagarna.

 

Ansökningsperiod inför våren 2020: 15 oktober till den 15 november. Ansökningar inkomna efter den 15 november behandlas enbart om det finns lediga platser på kursen eller vid återbud.

 

Anmälan till Forskarhandledning i teori och praktik VT20