Handleder du doktorander eller kommer du snart att göra det? Vid universitetets kurs i forskarhandledning ges du möjlighet att tillsammans med kollegor från universitetets olika ämnesområden diskutera, reflektera och utveckla din roll som handledare. I kursen ingår också föreläsningar i vilka olika aspekter av forskarhandledningen belyses, allt ifrån regelverket på forskarutbildningsnivå till stora och övergripande frågor om hur olika vetenskapsideal kan inverka på hur man handleder.