Forskare i labb. Foto: Jens Olof Lasthein
Foto: Jens Olof Lasthein

Om kursen

Kursen ger dig möjlighet att utveckla skicklighet och trygghet i din undervisning genom att du utvecklar din förmåga att kunna:

  • diskutera grundläggande begrepp för undervisning och lärande i högre utbildning
  • reflektera över dina egna erfarenheter av undervisning och lärande
  • följa gällande regler och föreskrifter för undervisning i svensk högre utbildning, och
  • särskilt vid Stockholms universitet
  • planera en undervisning som ska genomföras på en relevant kurs

Innehåll

  • Disciplinbaserad utbildning: undervisning och lärande i naturvetenskaperna
  • Universitets regler för grund¬utbildning
  • Bedömning och återkoppling
  • Planering av ett undervisningstillfälle

Kursens upplägg

Kursen hålls online under hösten 2021. Kursen innebär en arbetsinsats motsvarande 3 hp och består av fem kurstillfällen under drygt två veckor. De fyra första träffarna hålls mellan 10 och 15, den sista träffen kl 9 till 16.

Inför och mellan kursträffarna förväntas deltagarna arbeta med hemarbeten och egna uppgifter. Kursdagarna består av gruppdiskussioner och gemensamma arbeten. Kursen innefattar också en avslutande muntlig presentation av planeringsuppgiften.

Närvaro krävs vid samtliga kurstillfällen. Ett enstaka tillfälle kan ersättas med skriftliga uppgifter. Mer än ett frånvarotillfälle leder till att kursen får genomföras som helhet nästa kursomgång. Kursen är tvåspråkig (svenska/engelska).

Schema hösten 2021

TID PLATS
7 sep kl 10—15 *Seminarium online
9 sep kl 10—15 *Seminarium online
13 sep kl 10—15 *Seminarium online
14 sep kl 10—15 *Seminarium online
20 sep kl 9—16 *Seminarium online
Plats/Hitta till

*Kursen hålls i E-mötestjänsten Zoom. För att delta behöver du:
            
En dator, padda eller mobil där du installerat och loggat in i e-mötestjänsten Zoom (se guide) samt ett headset med mikrofon. Kolla i god tid att det fungerar.
            
Obs! Zoom-tjänsten fungerar bättre med en dator! Uppdatera Zoom till den senaste versionen inför varje seminarium. Om du är Mac-användare öppnar du ditt Zoom-program på datorn, gå till menyn zoom.us och välj ”Check for updates” och installera uppgraderingen. Är du Windows-användare öppnar du ditt Zoom-program, klickar på din profilbild och väljer "Check for updates".

Kursledare Veronica Flodin, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Kurslitteratur Morss, Kate, & Murray, Rowena, (2005) Teaching at University: A Guide for Postgraduates & Researchers, Sage (2005). Available as electronic book via Stockholm University Library.
Språk Tvåspråkig svenska/engelska.

Kursen ges på engelska. Du som läser denna text kommer att uppmuntras att diskutera och skriva på svenska.

Kursinformation på engelska

 

Intyg

Deltagare som uppnår godkänt resultat får ett intyg som kan registreras hos deltagarens institution och bifogas till framtida ansökan om anställning.

Pil som pekar på anmälningslänken

 

Anmälningsvillkor

Anmälan är bindande, en avgift på 2.000 kronor utgår vid avhopp och faktureras institutionen. Deltagande är däremot kostnadsfritt för anställda vid, eller associerade till, Stockholms universitet.

 

Anmälan till kursen Introduktion till undervisning (Nat) hösten 2021