Seminarieserien vänder sig till dig som ansvarar för en grupp lärare inom ett utbildningsprogram eller vid en hel institution. Det är önskvärt att du har förkunskaper från grundläggande högskolepedagogiska kurser motsvarande åtminstone Universitetspedagogik 1 (UP1) eller Universitetslärarutbildning 1 (UL1), gärna också UL2.

Under året 2023 träffas vi vid åtta tillfällen för att utveckla och inspirera varandra i pedagogiskt ledarskap. Seminarierna stärker det pedagogiska ledarskapet och ger stöd och verktyg för hur ett funktionellt utvecklingsarbete kan bedrivas i relation till den pedagogiska verksamhet du leder.

För att möjliggöra att deltagarna bygger på varandras erfarenheter och kunskaper, liksom på vetenskaplig litteratur på området, kommer varje tillfälle att behöva förberedas av dig genom att du läser texter ur referenslitteraturen, samt skriver en kortare text om cirka en A4-sida.

Det du skriver kommer bland annat att inspireras av själva temat för det kommande seminariet, samt de texter du har läst. Skrivande är därför en central del av seminarieserien. Varje seminarium hålls i olika format, vilket ger dig en bredd i hur du kan skapa inspirerande och utvecklande seminarier i din egen miljö.

Som avslutning på seminarieserien kommer deltagarna att gemensamt utforska och skriva om ett område som man definierat som viktigt. Denna text kommer att tillgängliggöras för andra lärare och pedagogiska ledare vid Stockholms universitet. Seminarieserien motsvarar 7,5 hp i högskolepedagogik.

Program VT/HT 2023

Datum  Tid Lokal Innehåll  
18 jan  13 ─16 Sal 458, SUB* Pedagogiskt ledarskap -  en omöjlig uppgift?
21 feb  9 ─ 12 Sal 458, SUB* Akademiskt lärarskap – flum eller framtidens melodi?
22 mar 13 ─ 16 Lärosal 21, Albano** Aktiverande undervisningsformer – hjärngymnastik eller kafferep?
19 apr 9 ─ 12 Online*** Ledarskap - från individperspektiv till teamledarskap
23 maj 13 ─ 16 Online*** Återkoppling – hjälpa eller stjälpa?
13 sep 13 ─16 Sal 458, SUB* Examination – kunskapskontroll eller lärande?
17 okt  9 ─ 12 Sal 458, SUB* Förändringsarbete – motstånd eller medvind?
22 nov  13 ─ 16 Hörsal 6, Albano** Kvalitetsutvärdering – försäkring eller utveckling?

Hitta till Lokal:

*SUB, Stockholms universitetsbibliotek, Blå husen. Universietsvägen 14D

** Campus Albano, Greta Arwidssons Väg 30.

***Online seminarium hålls i E-mötestjänsten Zoom (Installera och logga in i Zoom) 

Seminarieledare: 

Klara Bolander Laksov, professor vid Institutionen för pedagogik och didaktik och Cormac McGrath, docent vid Institutionen för pedagogik och didaktik

 

Ansökan

Ansökningsperioden är 15 oktober till 15 november. När du ansöker till kursen är det viktigt att du fyller i din ansökan så noggrant som möjligt och besvarar samtliga frågor. Om konkurrens om platserna uppkommer gör vi ett urval av de sökande. Huvudprincipen för antagning är tidpunkt för anmälan. Vi strävar även efter en fördelning av deltagarna på kursen gällande fakultet, kön och erfarenhet. Besked om plats meddelas v 47.

 

Pil som pekar på anmälningslänken

 

Ansökan till seminarieserien Pedagogiskt ledarskap 2023