Personer som arbetar i workshop.

”Plötsligt blev jag studierektor” berättar ibland kollegor vid universitetet om det pedagogiska ledarskapet. När man ”hamnar” på positionen som studierektor kan det vara utmanande nog med alla praktiska och administrativa uppgifter, då blir det lätt att inte hinna med de pedagogiska frågorna.

Seminarieserien Pedagogiskt ledarskap vänder sig till dig som ansvarar för en grupp lärare inom ett utbildningsprogram eller vid en hel institution. Tillsammans med kollegor får du möjlighet att kompetensutveckla dig och få de verktyg du behöver för att vägleda och lyfta din institutions pedagogiska arbete samt för att du ska bli tryggare i din roll.

Med fyra mål i sikte jobbar vi med dessa områden:

  • Analysera och utveckla aspekter av det egna pedagogiska ledarskapet i relation till en uttalad vision
  • Analysera och problematisera den pedagogiska praktiken vid den egna institutionen och identifiera strategier för utveckling av densamma
  • Problematisera och diskutera relationen mellan utbildningskvalitet och ramfaktorer
  • Tillämpa flera olika seminarieformer i den egna utbildningspraktiken

Under år 2020 träffas vi vid åtta tillfällen för att utveckla och inspirera varandra i pedagogiskt ledarskap. Seminarieserien motsvarar 7,5 hp i högskolepedagogik och blir en kvalifikation i din pedagogiska meritportfölj. Start: 29 januari.

Arrangör är Centrum för universitetslärarutbildning

Mer om seminarieserien Pedagogiskt ledarskap | program | anmälan